GrønlandskDanskEnglish

Fra viden til handling, seminar 28. april 2009

MIPI – Videnscenter om Børn og Unge arrangerer et heldags arbejdsseminar med titlen ”Fra viden til handling - på børne- og ungeområdet”. Seminaret, der finder sted i Katuaq´s lille sal den 28. april 2009, henvender sig særligt til beslutningstagere og praktikere på børne- og ungeområdet.

MIPI har siden dets etablering udgivet adskillelige rapporter, der beskæftiger sig med børn og unges vilkår. Andre organisationer har ligeledes udgivet flere rapporter, som er blevet præsenteret. På praksisområdet findes der ligeledes personer med en stor og uvurderlig viden på børne- og ungeområdet, som man kunne gøre større brug af i forbindelse med fremtidige tiltag. Det er således MIPIs opfattelse, at vi står med en stor portion viden, der i høj grad kalder på at blive omsat til handling. Ofte er det dog sådan, at når viden er blevet præsenteret skabes et tomrum, hvor det kan være svært at omsætte den til tiltag, der har langsigtede positive effekter. MIPI vil med seminaret gerne komme med et bud på, hvordan man udnytter den mest kvalificerede viden, der findes på børne- og ungeområdet i Grønland. Dette ved at introducere nogle strategiske arbejdsredskaber til at nå fra viden til handling. Det handler med andre ord om at gøre mere af det, der virker og planlægge, hvordan man kommer fra start til mål.

Seminaret har med udgangspunkt i ovenstående følgende 4 formål:

 • At introducere begrebet evidensbaseret praksispå børne- og ungeområdet
 • At servere nogle strategiske redskaber i forhold til implementering af tiltag, der har udgangspunkt i viden.
 • At give deltagerne mulighed for at afprøve disse redskaber i grupper på forskellige børne- og ungetemaer.
 • At diskutere vigtigheden af evaluering på børne- og ungeområdet for at skabe den bedste viden for fremtidig evidensbaseret praksis.

Hensigten med seminariet er, at deltagerne i høj grad er aktive på selve dagen. Det er helt centralt, at der bliver arbejdet med koblingen fra viden til praksis, og for at illustrere de mellemliggende niveauer vil dagens program være bygget op omkring tre perspektiver.

 1. Indledningsvist vil der være en kort introduktion til emnet viden om børn og unge ved MIPI. Dernæst vil der være et oplæg, der introducerer begrebet evidensbaseret praksis.
 2. Dernæst vil der være to korte oplæg, hvor praktikere præsentere deres arbejde og brug af konkret viden til praksis. Disse praktikere har i kraft af deres daglige arbejde mere eller mindre erfaringer med evidensbaseret tiltag, og vil der kunne bidrage med at få konkretiseret, hvordan man kan gribe seminarets problemstilling an.
 3. Dette vil blive efterfulgt af to oplæg, der omhandler strategi. Under et af oplæggene vil en ”strategi - model” blive præsenteret, som skal anvendes efterfølgende i arbejdsgrupperne. Det andet oplæg er tænkt som et eksempel fra erfaringer i Grønland, hvor man i høj grad arbejder bevidst med strategier og resultater.
 4. Efter frokostpausen vil deltagerne blive fordelt i forskellige grupper og der er efterfølgende afsat tid til at afvikle en workshop. Det er her tanken, at man med udgangspunkt i eksisterende viden om børn og unge forsøger at anvende en handlingsplan, der er blevet præsenteret forinden. I hver gruppe udpeges en ”tovholder” og grupperne diskuterer forskellige temaer, der er fastlagt af MIPI. Emner er:
  1) Social ulighed og børn,
  2) sundhed og børn,
  3) seksuelt misbrug og børn,
  4) alkohol og børn og
  5) vold og børn.

  Konkret vil der være ca. 7 deltagere i hver gruppe, og der vil eventuelt være to grupper, der diskuterer det samme emne, hvilket giver mulighed for at kunne sammenligne de to gruppers forslag. Grupperne skal kort præsentere deres løsningsforslag i plenum og efterfølgende diskutere, hvilke udfordringer, der har været forbundet arbejde med ”strategi-modellen” og inkludere evidensbaseret praksis.
 5. Efter endt workshop vil der blive lagt et afsluttende perspektiv på dagens problemstilling. Det er ikke nok at implementere en masse tiltag, man skal også efterfølgende efterrationalisere og evaluere, hvorvidt tiltagene har haft den tiltænkte effekt. Efter kaffepausen vil en oplægsholder (MIPI) derfor præsentere en evalueringstilgang, der kan fungere som redskab og dermed bidrage til at kvalitetssikre de implementerede tiltag. Der vil desværre ikke blive tid til at arbejde med evalueringsmetoden, men forhåbentlig kan deltagerne anvende redskabet i deres daglige arbejde.


Til top

Sidst opdateret : 22.04.2009

Webmaster : MIPI

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl