GrønlandskDanskEnglish

Børns rettigheder

Verdens børn lever under meget forskellige forhold. Men FN " De Forenede Nationer " har en aftale om børns rettigheder. Næsten 200 lande har godkendt denne aftale og lovet at overholde den. Danmark er et af disse lande. Som en del af Danmark har også Grønland godkendt disse rettigheder.

Titler markeret med # er ikke tilgængelige hos MIPI.

Litteratur om børns rettigheder:

 • Barnets ret til en tilstrækkelig levestandard. Børnekonventionens artikel 27 i en grønlandsk kontekst.
  Redegørelse af Steen Wulff for MIPI - Videnscenter om børn og unge. April 2006.
  Download den her (pdf-fil 131 KB)

 

 • Bekendtgørelse af FN-konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder,
  som Danmark har ratificeret i 1991 og blev gældende i Grønland i 1993 efter Landsstyret har tilkendegivet at lade konventionen anvendt i Grønland.
  Læs den her (pdf-fil 307 KB).
  Kalaallisut uani atuaruk (pdf-fil 114 KB)
  Læs om  børns rettigheder på Sorlaks hjemmeside her (link) på grønlandsk


 • Bryd den onde cirkel - sæt barnet i centrum:
  Et debatoplæg om børn og unges ret til medbestemmelse, fra Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked. 2001.


 • Børnene og FN
  Johanne Petrussen, Atuakkiorfik 2001
  FN har en aftale om børns rettigheder. Som en del af Danmark har Grønland også godkendt disse rettigheder. Her kan du læse om tre af dem: Barnets ret til at være sig selv, barnets ret til at blive beskyttet og barnets ret til uddannelse.
  Læs her både på dansk og grønlandsk (pdf-fil 4,62 MB)

 

 • BørneLinket - Chatroom for børn og unge i voldsramte familier:
  Af: Vibeke Lybecker Jensen, styrelsen for specialrådgivning og social service
  SocialMinisteriet.
  Læs rapporten her (Link til Servicestyrelsens hjemmeside)

 

 • Børns Levestandard del 1: Børn med afsavn - Interviewundersøgelse med børn og forældre i familier med knap økonomi.
  En ny rapport, der beskriver hvordan børn i familier, som modtager offentlig hjælp, oplever og håndterer familiens økonomiske situation. Den bygger på interviews med familier, der modtager offentlig hjælp, samt på stile og tegninger fra et bredt socialt udsnit af børn.
  Af: antropolog Sissel Lea Nielsen, for MIPI, 2007.
  Læs pressemeddelelsen på dansk(pdf-fil 28,9 KB) og grønlandsk (pdf-fil 28,3 KB)
  Læs sammenfatningen på dansk(pdf-fil 58,8 KB) og grønlandsk (pdf-fil 62,8 KB)
  Læs rapporten på dansk (pdf-fil 918 KB) og grønlandsk (pdf-fil 956 KB)

 

 • Børns rettigheder
  Paulo Sérgio Pinheiro - FN"s Generalforsamling A 61/150 and Corr.1. 23. august 2006.
  Af: Henriette Rasmussen
  Læs den her (pdf-fil 43 KB) 
  Læs den her (grønlandsk, pdf-fil 48 KB)

 

 • Danmarks 3. periodiske rapport til FN"s Børnekomité. August 2003.
  Læs den på dansk, engelsk, grønlandsk.
  FN"s Børnekomitè"s konklusioner til den 3. rapport. September 2005.
  Læs den på dansk, engelsk, grønlandsk.

 

 • Det gør ondt når far slår mor:
  Foreningen for børn i voldsramte familier.
  Bogen sendes gratis mod refundering af portoudgift på e-mail: lenie-persson@mail.dk
  Bogen er oversat til grønlandsk "Ajortaqaaq ataatap anaana annersaraanngagu" 2003, af Foreningen Grønlandske Børn og kan bestilles på e-mail: fgb@fgb.dk

 

 

 • Evaluering for "Samtale i stedet for vold"
  Evaluering for 8. klasser født i 1991 der holdt kursus i Samtale i stedet for vold.
  Af: Poul Hansen, Kursusinstruktør, Nuuk.
  Læs den her (pdf-fil 1,65 MB)


 • Innuttaasut pisinnaatitaaffii:
  Atuakkiorfik 1990.

 

 • Kommissionen: Dignity Freedoms Rights Equality Protection. Canada / Québec:
  Mål: at menneskerettigheder skal fremmes samt respekteret i Québec.
  Denne hjemmeside skaber en oversigt over den nuværende situation; beskriver åbne ressourcer for mennesker, der har oplevet deres menneskerettigheder overtrådt.
  http://www.cdpdj.qc.ca/en/home.asp

 

 • Kommissionen har en afdeling der arbejder med børn og unges rettigheder. Youth Protection:
  Québec"s Frihedsbrev anerkender: hvert barn har ret til beskyttelse, sikkerhed / opmærksomhed af forældre / stedfortrædere der skal være i stand til at forsørge barnet. Frihedsbrevet tager ansvaret for at sikre rettighederne for børn og unge.
  http://www.cdpdj.qc.ca/en/youth-protection/index.asp?noeud1=1&noeud2=5&cle=0

 

 • Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling:
  - Nordisk markering av 20-års dagen for FN's Barne Konvensjon
  Køb udgivelsen på dette hjemmeside: www.norden.org
  Der er 1 artikel med om grønlandske børns deltagelse.

 

 • National strategy to prevent abuse in Inuit communities and sharing knowledge, sharing wisdom - A guide to National Strategy:
  Pauktuutit - Inuit women of Canada - 2006
  The goal of the Strategy is the steady reduction in incidents of violence and abuse in Inuit communities, and the eventual predominance of caring and respectful relationships.
  Læs nationalstrategien her (link)

 

 • Når mor får bank, en mosaik om børn i voldsramte familier:
  Social Udviklingscenter SUS, 1998. Uddrag om børns rettigheder taget fra bogen.
  Læs den her på dansk (pdf-fil 64 KB).
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 62 KB)

 • Paamiut Asasara- Community mobilisering, livsglæde og deltagelse
  Af; Maren Markussen, Søren Lyberth, Line Natascha, Silja Henderson, Søren Vestergaard
  Mikkelsen & Peter Berliner.
  Paamiut Asasara- at mobilisere og styrke lokalsamfundet med henblik på at skabe øget
  trivsel og livskvalitet for byens borger, med særligt fokus på børnefamilier og børn.
  Læs den her på dansk (pdf- fil 884KB)

 

 • Paulo Sérgio Penheiro: Staten skal hjælpe familien
  Det anbefaler Kofi Anans ekspert til bekæmpelse af volden mod børn i hjemmet.
  Af Henriette Rasmussen
  Læs den her (dansk, pdf-fil 13 KB) IKKE UPLOADED
  Læs den her (grønlandsk, pdf-fil 13 KB) IKKE UPLOADED

 

 

 • Rapport over vold mod børn fremlagt i FN"s generalforsamling.
  Rapporten erkender at vold mod børn er et globalt problem og børn selv beder om at blive behandlet som første- og ikke andenrangs mennesker.
  Af Henriette Rasmussen.
  Læs den her (dansk, pdf-fil 17 KB) IKKE UPLOADED
  Læs den her (grønlandsk, pdf-fil 18 KB)


 • Verdenserklæringen om menneskerettighederne:
  Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande afstod.
  Læs den her (pdf-fil 192 KB) 
  Uani kalaallisut atuaruk (pdf-fil 158 KB)

Links:

 • Børnerådet:
  www.boerneraadet.dk
  Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet beskæftiger sig med emner som: Børnekonventionen, Børns meninger, seksuelt misbrug af børn og afhøring af børn, mobning m.m. På denne hjemmeside kan du læse artiklerne i FN´s børnekonvention i deres fulde længde samt i en forkortet version.
  Se også Børnerådets Børneinfo. Der kan du bl.a læse om børns rettigheder
  www.boerneinfo.dk

 • Børns Vilkår:
  www.boernsvilkaar.dk
  er en privat dansk organisation, der arbejder for det gode børneliv. På hjemmesiden kan du blandt andet finde foldere om relevante børne-emner og forskellige undersøgelser, som Børns Vilkår har lavet.

 • CISV - Childrens International Summer Village:
  CISV er en ikke-religiøs, ikke politisk organisation hvis formål er at skabe fred ved at knytte venskaber mellem børn og unge i verden.
  www.cisv.dk
  www.cisv.org
 • Det danske center for menneskerettigheder:
  http://www.menneskeret.dk
 • International bureau for Childrens Rights:
  http://www.ibcr.org

 • FN"s Børnekomité:
  www.unhchr.ch
  Her kan du læse om børns rettigheder, og om en arbejdsgruppe, der sørger for at disse bliver overholdt.

 • FN´s danske informationskontor:
  http://www.un.dk

 • Red Barnet Danmark:
  http://www.redbarnet.dk
  Arbejder på at forbedre forholdene for børn I Danmark og udlandet ved implementering af FN´s børnekonvention. De har en underafdeling der hedder "ECPAT Danmark" som specifikt fokuserer på bekræmpelse af seksuel udnyttelse af børn.

 • Sorlak - Børne og ungdomsorganisation
  www.sorlak.gl
  Her kan du bl. a. læse om FN"s Børnekonvention


Til top

Sidst opdateret : 08.12.2011

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl