GrønlandskDanskEnglish

Omsorgssvigt

Titler markeret med # er ikke tilgængelige hos MIPI

Litteratur om omsorgssvigt

 • At fare vild sammen. Introduktion til community psykologi.
  Af Peter Berliner, Mirjam Høffding Refby & Stephen Hakesberg, 2005:
  En bog der viser hvordan man i arbejdet med voldelige og kriminelle unge i Grønland. I projektet MATU vendte de lange overlevelsesture ind i fjeldet til en rejse ind i samfundet, ind i fællesskab med andre. Bogen redegør i et videre perspektiv for, hvordan den positive udvikling kan forstås i en community psykologisk ramme, der er ny for psykologien i de nordiske lande. • Attaveqarneq tammarami?
  Kalaallit akornanni meeqqanik perorsaanermi qanga maannalu naleqartitat:

  Af: Ole Varming og Lillian Zøllner, Atuakkiorfik 1992.
  Oversat fra dansk efter "Er tråden bristet?".


 • Barn med indlæringsvanskeligheder grundet mulig alkoholskade:
  Af: Anne Kirsten Berngård Juni 2002, opgave fra Danmarks Pædagogiske Universitet København, Den psykologisk- pædagogiske Kandidatuddannelse.
  Læs den her (pdf-fil 344 KB).

 

 • Barnet i centrum
  Børn og Unge Redegørelse 2001.
  Direkoratet for Sociale anliggender og arbejdsmarked.
  I Grønlands Børneår 2000 fremkom mange forslag og anbefalinger til forbedring af vilkårene for børn og unge. Det er særligt påpeget, at der er massive problemer for gruppen af omsorgssvigtede børn og unge.

 

 • Behind closed doors - The impact of Domestic Violence on children.
  Udgivet af: UNICEF, The body international & United Nations Secretary-General"s Study on Violence against Children.
  This report examines some of the underlying causes of domestic violence and the impact on children of being exposed to violence in the home.
  http://www.unicef.org/media/files/BehindClosedDoors.pdf

 

 • Børn født af alkoholiserede mødre:
  Af: Anne Kirsten Berngård Juni 2001, opgave fra Danmarks Pædagogiske Universitet København Den psykologisk- pædagogiske Kandidatuddannelse.
  Læs den her (pdf-fil 355 KB).


 • Børn og unge i politiets døgnrapporter. Hvem og hvorfor?
  Af: Kirsten Ørgard og Jette Jensen, Grønlands Arbejdsgiverforening 2004.
  En undersøgelse om børn og unge i alderen 0-17 år, der viser statistik om kriminalitet, vold, rusmidler, seksuelt misbrug og sociale sager.
  Kan læses på Grønlands Arbejdsgiverforeningshjemmeside www.ga.gl på både dansk og grønlandsk.


 • Børn og unges anbringelser uden for hjemmet.
  Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked v/ Gladys Kreutzmann 1994.
  En undersøgelse af børn og unges anbringelser uden for hjemmet, baseret på anbringelsesmønstret i 1992".
  Læs del 1 her (pdf-fil 2,15 MB)
  Læs del 2 her (pdf-fil 2,08 MB)

 

 • Børn og unges anbringelser uden for hjemmet i 1992:
  Gladys Kreutzmann, NUNA MED 1994 s.91-95.
  Læs den her (pdf-fil 195KB).


 • Børns opvækstvilkår i Grønland i et etnografisk - sociohistorisk perspektiv:
  Et bidrag til en analyse af grønlandske børns differentierede opvækstvilkår som en konsekvens af den historiske udvikling:
  Af: Ivalo Rosing Olsen, Hovedfagsspeciale ved institut for kultur- og samfundshistorie Ilisimatusarfik 2001.
  Læs den her (pdf-fil 1,20 MB)


 • Børns tarv:
  Af: Lotte Wenstrup, formand for Foreningen Red Barnet i Danmark, NUNA MED 1997 s.77-81.
  Læs den her (pdf-fil 19,8KB)


 • Den længste hundeslæde ekspedition for børn:
  Uummannaq børnehjem 2002.
  Projektbeskrivelse af hundeslæde ekspeditionen Ummaanaq-Qaanaaq arrangeret af Uummanaq børnehjem for 10 teeangere fra Uummanaq børnehjem.
  Link til oplysninger om ekspeditionen: http://www.arcticinuit.net
  Den længste hundeslæde ekspedition for børn 2005:
  En special-pædagogisk terapi mod en omsorgssvigtet barndom
  Af: Forstander Ann Andreasen,
  Læs den her på dansk og engelsk (pdf-filer 5 MB)


 • Det gør ondt når far slår mor:
  Foreningen for børn i voldsramte familier. Bogen, der henvender sig til børn på 9-11 år, sendes gratis mod refundering af portoudgift på e-mail: lenie-persson@mail.dk
  Bogen er oversat til grønlandsk "Ajortaqaaq ataatap anaana annersaraanngagu" 2003, af Foreningen Grønlandske Børn og kan bestilles på e-mail: fgb@fgb.dk

 

 • Døgninstitutionerne:
  De landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap
  Departement for Familie og Sundhed varetager drift og udvikling af de landsdækkende døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap samt for børn og unge.
  Læs mere om døgninstitutioner her (Link til Departement for Familie og Sundheds hjemmeside)

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2001:
  Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked 2002.

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2002:
  Familiedirektoratet 2003.
  Læs den her  på dansk sammen med bilag 1 og bilag 2 (pdf-filer 339KB, 923KB, 832KB)
  Læs den her på grønlandsk sammen med bilag 1 og bilag 2 (pdf-filer 360KB, 757KB 0,99KB)

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2003:
  Familedirektoratet 2003.
  I denne årsberetning kan du læse statistik om døgninstitutionerne og de henviste børn. Du kan også læse om døgninstitutionernes syn på året der er gået og deres visioner for fremtiden.
  Hent den på dansk (pdf-fil 284 KB) eller på kalaallisut (pdf-fil 296 KB)

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2004:
  Familiedirektoratet / Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet.
  Læs den danske version her (267 KB pdf-fil) eller den grønlandske version her (281 KB pdf-fil)

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2005:
  Familiedirektoratet - Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik.
  Denne årsberetning for 2005 fra Landsstyret til Landstinget er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Familiedirektoratet samt i døgninstitutionernes årsberetninger, hvor døgninstutionerne har bidraget med et omfattende statistisk materiale.
  Læs den danske version her (353 kb pdf-fil) eller den grønlandske version her (398 kb pdf-fil)

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2006:
  Familiedirektoratet - Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik.
  Denne årsberetning for 2006 fra Landsstyret til Landstinget er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Familiedirektoratet samt i døgninstitutionernes årsberetninger, hvor døgninstutionerne har bidraget med et omfattende statistisk materiale.
  Læs den danske version her (inkl. bilag 436 KBpdf-fil) eller den grønlandske version her (280 KB pdf-fil) se bilag her (grønlandsk, 189 KB pdf-fil)

 

 • Døgninstitutionens Årsberetning 2007:
  Departement for Familie og Sundhed, 2008.
  Denne årsberetning for 2007 fra Landsstyret til Landstinget er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Departementet for Familie samt i døgninstitutionernes årsberetninger, hvor døgninstitutionerne har bidraget med deres beretninger og statistisk materiale.
  Læs den danske version her (pdf-fil 455 KB) eller den grønlandske version her (491 KB)

 

 • Familieløse børn:
  Af: Conni Gregersen, psykolog Døgninstitutionskontoret.
  Oplæg holdt til seminar i anledning af Uummannaq Børnehjems 75-års-jubilæums "Omsorgssvigt er alles ansvar" 2004.
  Læs den her (pdf-fil 46,5 KB) • Farlige børn - børn i fare:
  Gladys Kreutzmann, Projektrapport 2002, Den Sociale Kandidatuddannelse Aalborg Universitet.
  Læs den her (pdf-fil 644KB).

 

 • Fattigdom, sultne børn, fup og fakta:
  Af Naaja Hjelholt Nathanielsen, bestyrelsesformand for MIPI, Maliina Abelsen, MIPIs sekretariat samt Birgit Niclasen, leder af HBSC undersøgelsen i Grønland.
  Holdninger, misforståelser og forkerte oplysninger har alle præget debatten om sultne børn og fattigdom. Det kan være svært at vurderer, hvad der er op og ned, sandt eller falsk. Med denne kronik ønsker vi at redegøre for fakta således, at fokus kan komme tilbage på de børn, som det grundlæggende drejer sig om. Derfor beder vi alle, der ønsker at bidrage til debatten og indsatsen på børne- og ungeområdet læse denne kronik.
  Læs kronikken her (pdf-fil)
  Kalaallisut uani isumaliuutersuut atuaruk (pdf-fil)  • Forebyggelsesprojekt Sisimiut - grønlandsk forældreuddannelse og forældreudvikling:
  Af: Anne-Birgitte Brandt Socialkonsulent, Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.


 • Foreningen Grønlandske Børn fylder 75 år:
  Af: Inge Lynge, tidsskriftet Grønland 1998 nr.8.
  Artiklen kan findes på: www.tidsskriftetgronland.dk


 • Grønland i voksealderen.
  Grønlænderne har på tres år forsøgt at indhente den vestlige civilisation.
  Af: Rune Adelvard, Socialrådgiveren nr.17, 2002.
  Kan læses på: www.socialrdg.dk

 

 • "Helhedsløsning". Redegørelse om døgntilbud til børn og unge
  Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, 2000
  Det bliver konkluderet, at der er et udbygningsbehov i forhold til døgnpladser for børn og unge.
  Læs den her på dansk (pdf-fil 749 KB)


 • I den bedste mening:
  Tine Bryld, Atuakkat 1998.
  Historien om 22 grønlandske børn, der i 1951 fra hele Grønland blev udpeget til at komme til Danmark i familiepleje. Børnene blev udvalgt blandt dårligt stillede familier og de skulle være intelligente.


 • Issi nuan´ 2001, børn fortæller om deres hundeskædetur:
  Børnehjemmet Uummannaq 2001.
  Børn fra Uummanaq børnehjem fortæller om deres oplevelser da de var med på den længste hundeslædeekspedition der har været for børn.


 • Ittoqqortoormiit, Handleplan for særlig indsats for børn og unge:
  Ittoqqortoormiit Komiteen ISP, september 2001


 • Kan børn inddrages i beslutning om støtte?:
  Af: Else Christensen, Socialforskningsinstituttet, NUNA MED 1997 s.82-94.
  Læs den her (pdf-fil 146 KB)

 

 • Katalog over mulige indsatser mod omsorgssvigt her og nu
  Grønlands Hjemmestyre
  Læs kataloget her på dansk (pdf-fil 106KB)


 • Kommuneqarfik Upernavik. Vedtægt for børnekollektivet, den kommunale døgninstitution i Upernavik/ Meeqqat najugaqaqatigiiffianni, Upernavimmi kommunip ulloq unnuarlu angerlarsimaffiutaani malittarisassat:
  Kommuneqarfik Upernavik, Socialkontoret 2004. 
  Læs den her (pdf-fil 37,6 KB)


 • Kommuneqarfik Upernavik.
  Beskrivelse af det kommunale børnehjem for socialt belastede børn og unge i:

  Kommuneqarfik Upernavik, Socialkontoret 2004.
  Læs den her på dansk (pdf-fil 45,5 KB)


 • Kommuneqarfik Upernavik.
  Helt ny døgninstitution for børn- og unge som er anbragte på grund af sociale årsager
  Ulloq unnuarlu meeqqanut inuusuttunullu inooqatigiinnermi pissutsit peqqutigalugit inissinneqarsimasunut angerlarsimaffik nutaarluinnaq:
  Kommuneqarfik Upernavik, Socialkontoret 2004.
  Indeholder kommenterede billeder fra den kommunale børnehjem for socialt belastede børn og unge.
  Læs den her (pdf-fil 320 KB dansk/grønlandsk)


 • Kronprinsen støtter ungdomshus i Nordgrønland:
  Af: Rune Adelvard, Socialrådgiveren nr.17, 2002.
  Kan læses på: www.socialrdg.dk

 

 • Matu - Behandling af drenge med aggressiv adfærd:
  Af Stephen Hakesberg, Mirjam Høffding Refby og Peter Berliner.
  Artikel bragt i Psykologisk Set nr.42, 2001.
  Læs den her (pdf-fil 116KB) • Matu-projektet Evalueringsrapport:
  Af: Peter Berliner, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, nov. 2001.
  Læs den her (pdf-fil 947 KB).


 • Med lidt lirken og pragmatisk sindelag.
  En stille dag på socialforvaltningen i Nuuk byder på klientjagt og hjemmebesøg i et totalt raseret hjem...:
  Af: Rune Adelvard, Socialrådgiveren nr.17, 2002.
  Kan læses på: www.socialrdg.dk

 

 • MOVE ON - en bog om mønsterbrydere:
  Af: Julie Edel Hardenberg, forfatterne & MILIK Publishing, 2008
  CD: Juno Berthelsen, tekst og musik


 • Myten om det børnevenlige samfund; grænserne flyder i alkohol; omsorgssvigtede børn.
  Af Ida Hermansen. Artikel i Børn&Unge (fagblad for pædagoger og klubfolk organiseret i BUPL) 2000 #:
  Indeholder udtalelser af Erika Nielsen og Asii Narup, og fortællinger om: alkoholmisbrug, seksuelle overgreb mod børn og anden omsorgssvigt af psykologen Conni Gregersen.
  Artiklen kan fås i en trykt udgave:
  www.boernogunge.dk
 • Omsorg er alles ansvar - anbragte børn og unge på døgninstitutioner:
  Oplæg og referater fra PIP"s konference i Kangerlussuaq i dagene 26.-27.oktober, 2004.
  Læs den danske vesion her (317 KB pdf-fil),
  eller Kalaallisut /den grønlandske version her (369 KB pdf-fil)


 • Omsorg for familier og børn i Grønland:
  Af: Inge Lynge, NUNA MED 1997 s.72-76. 
  Læs den her (pdf-fil 139 KB)

 

 • Omsorgsplan. Tasiilaq 2005 marts:
  Psykologit Lotte Wenstrup aamma Bent Wenstrup atuarfinnut meeqqerivinnullu pilersaarusiaat sulisut periusissaat immikkullu klasselærerip periusissaa pinartunik pisoqartillugu.
  Formålet med denne omsorgsplan er at sikre elevernes trivsel og udvikling i skolen. Skolen har lavet en række handleplaner, som personalet skal følge, når det erfares, at en elev sørger/ er i krise.
  Kalaallisoortoq uani atuaruk (14 KB pdf-fil)
  Læs den her på dansk (13 KB pdf-fil)


 • Omsorg og omsorgssvigt:
  Af: Naaja Hjelholt Nathanielsen, Ledende psykolog ved PPR Nuuk, forkortet udgave af oplæg til et offentligt møde afholdt d. 9. dec. 2004 i Nuuk.
  Læs den her (pdf-fil 26,7 KB)

 

 • Op til 100 børn venter på anbringelse udenfor hjemmet:
  Af: Kanukoka - Kommunernes sammenslutning i Grønland, 2002
  14. marts 2002: KANUKOKA har undersøgt kommunernes behov for behandlingsmuligheder for omsorgssvigtede børn og unge.
  Læs undersøgelsen her (link til Kanukokas hjemmeside) Findes også på grønlandsk


 

 • Psykiske lidelser i det grønlandske samfund
  Af: Inge Lynge; 2000:
  Denne afhandling har på grundlag af litteraturstudier og egne undersøgelser beskrevet og analyseret forekomsten af psykiske lidelser i Grønland, blandt andet om den prækoloniale kultur / samfund i Grønland, samfundsændringer / moderniseringen og i undersøgelserne: skizofreni / affektive lidelser, opvækstvilkår, selvmord samt særlige retspsykiatriske problemer i Grønland.


 • Qeqertarsuup Kommunia i samarbejde med behandlingsstedet Qaqiffik i Ilulissat:
  Qeqertarsuup Kommunia i samarbejde med behandlingsstedet Qaqiffik i Ilulissat om familier med større eller mindre misbrugsproblemer.
  Projektbeskrivelsen om behandlingskurser og evalueringer kan læses her (43 KB pdf-fil)


 • Redegørelse for særlige indsatser 2001 og 2002:
  Ittoqqortoormiit Komitea, September 2002.


 • Resumé af Red Barnet og Foreningen Grønlandske børns Seminar i Tasiilaq, Østgrønland.
  Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked / Atuakkiorfik1996.


 • Rådgivende Udvalg for afhjælpning af omsorgssvigtede børn og unge; 31.oktober 2003:
  Et udvalg som er nedsat af Landstyret, med formål:
  "afhjælpning af børn og unge, samt familier hvis levevilkår, trivsel og velfærd som er truet, hvor de kan få bedre forudsætninger for en sund barndom, ungdom og voksenliv"
  Rapporten indeholder blandt andet om:
  Problemernes omfang, Nødvendig erkendelse, Forslag og Anbefalinger, Familiekraftcentre og Forslag / Visioner.

 • Samme historie, større skader - en hypotese om "de nye børn" på grønlandske døgninstitutioner
  Af: Torben Alne og Conni Gregersen, mundtlig præsentation fra NUNAMED konferencen i Nuuk, 2003 
  Læs den her på dansk (pdf-fil 34,5 KB)
  Læs den her på engelsk (pdf-fil 39,5 KB) 
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 40 KB) • Seminar om børn og unge:
  Rapport over seminar afhold i Sulisartut Højskoliat, Qaqortoq 1994.
  Direktoratet for Sociale anliggender og Arbejdsmarked.
  Atuakkiorfik 1996.


 • Spint for en ny personlighed:
  Af: Rune Adelvard, Socialrådgiveren nr.17, 2002.
  Kan læses på: www.socialrdg.dk

 

 • Tidlig indsats overfor gravide familier
  - Barnets "svøb" fra graviditeten indtil barnet er fyldt to år
  Af: Projektleder Ruth Montgomery-Andersen samt PI - Peqqissaanermik Ilinniarfik i samarbejde med Direktoratet for sundhed, Grønlands hjemmestyre.
  Formålet med projektet er at skabe en implementeringsmodel, som er et formelt forebyggende tværfagligt/tværsektoralt samarbejde omkring tidlig indsats overfor omsorgssvigt, og som er systematisk, gennemskueligt og målbart. Dette skal ske indenfor de eksisterende faglige/ menneskelige ressourcer i sundhedsvæsnet.
  Læs den her (pdf-fil 1239 KB)


 • Til dig som bor hos plejefamilie
  Hvad vil det sige at være plejebarn? Dette spørgsmål stiller mange plejebørn sig. Departementet for Sociale Anliggender har derfor som en del af en forstærket indsats på plejefamilieområdet i 2010 igangsat udarbejdelsen af oplysningsmateriale formidlet direkte til plejebørn. Departement for Sociale Anliggender, 2010
  Læs om pjecen her
  Læs pjecen her

 

 • Vold i familien
  Af: Nina Banerjee, resume fra MIPIs deltagelse i "Verdenskonference til forebyggelse af vold i familien", Canada 2005
  Læs den her på dansk (pdf-fil 38 KB)
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 39,4 KB)


 • Vold i Grønland - Nogle teoretiske og praktiske overvejelser:
  Af: Finn Breinholt Larsen, tidsskriftet Grønland 1990 nr.8.
  Artiklen kan findes på: www.tidsskriftetgronland.dk

 

 • Værestedet AMARNGIVATs Beretning 2005 & Årsplan 2006
  Læs den her på dansk (pdf-fil 280 KB)

 

 • World conference on Prevention of Family Violence 2005, resumé.
  - Building Momentum for Positive Change: Moving forward together. 23. - 26. oktober 2005. Alberta, Banff, Canada. WHO.
  The world conference serves as a telling reminder that violence against children, women, older persons and other vulnerable populations is far too common. It recognizes that family violence is a complex issue, which can only be effectively addressed through collaborations, which reach across disciplines, sectors and borders.

Links:

 • Børnerådet:
  http://www.boerneraadet.dk
  Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet beskæftiger sig med emner som: Børnekonventionen, Børns meninger, seksuelt misbrug af børn og afhøring af børn, mobning m.m.


 • Børns Vilkår:
  http://www.bvdk.dk
  Børns Vilkår arbejder for børns ret til en tryg barndom.


 • Socialforskningsinstituttet:
  http://www.sfi.dk
  Her kan du finde undersøgelsesrapporter vedr. børn og unges levevilkår i Danmark, bl.a. også vedr. anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.


 • Foreningen for børn i voldsramte familier:
  Arbejder med kampagner der sætter fokus på børn i voldsramte familier. Kampagne materialerne: "Break the chain" musikvideo og cd der henvender sig til de helt unge samt bogen "Det gør ondt når far slår mor", kan fås gratis mod betaling af porto hos:
  kh@konnekt.dk eller lenie-persson@mail.dk


 • KABU-projektet:
  Socialministeriet iværksatte med virkning fra 1. marts 2002 et tre-årigt kvalitetsprojekt, som fokuserede på kvalitet og dokumentation i anbringelsesarbejdet med de personligt og socialt udsatte børn og unge. Projektet er afsluttet i 2005.
  http://www.kabuprojekt.dk

 

 • Udsatte børn & unge
  Socialpædagogisk arbejde i Grønland
  www.ubu.gl

 


Til top

Sidst opdateret : 08.12.2011

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl