GrønlandskDanskEnglish

Politik

Titler markeret med # er ikke tilgængelige hos MIPI

Litteratur om politik

 • Analyse af allerede vedtagne kommunale børne- og ungepolitikker:
  Lån de gode ideer fra hinanden - men sæt mere klare og mere forpligtigende mål og inddrag børn og unge aktivt. Det er konklusionen fra en analyse af de allerede vedtagne kommunale børne- og ungepolitikker, som Peter Dahler-Larsen, professor i evaluering, har lavet for MIPI.
  Læs den her (pdf-fil 92 KB)
  Uani atuarneqarsinnaavoq (pdf-fil 94 KB) • Anbefalinger angående børns og familiers trivsel
  Rapport med anbefalinger til tiltag indefor børne- og ungeområdet som en række faglige og frivillige organisationer samt fagfolk i fællesskab har udarbejdet. Departement for Sociale Anliggender, 2009.
  Læs den her på dansk
  Læs den her på grønlandsk

 

 • Aftale om bloktilskud til kommunerne for budgetåret 2005
  Grønlands Hjemmestyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening, KANUKOKA.
  Der kan bl.a. læses om Atuarfiatsialak og Døgninstitutionerne.
  Læs den her (pdf-fil 323 KB).
  Uani atuarneqarsinnaavoq (pdf-fil 337 KB)

 

 • Aftale om bloktilskud til kommunerne for budgetåret 2006
  Grønlands Hjemmestyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening, KANUKOKA.
  Der kan bl.a læses om integration i folkeskolen og opfølgning af den professionelle plejefamilieordning.
  Læs den her (pdf-fil 31,4 KB)
  Uani atuaruk (pdf-fil 37,9 KB)

 

 • Aftale om bloktilskud til kommunerne for budgetåret 2007
  Grønlands Hjemmestyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening, KANUKOKA.
  Der kan bl.a. læses om Atuarfitsialak, vidtgående specialundervisning og døgninstitutioner for børn og unge - budgetterne for 2007.
  Læs den her (pdf-fil 46,9 KB)
  Uani atuaruk (pdf-fil 49,7 KB)

 

 

 • Børne- og ungepolitik - fra papir til praksis.
  Artikel af Juana Petrussen for MIPI, december 2005.
  I skrivende stund har seks af Grønlands 18 kommuner en formel børne- og ungepolitik. Det drejer sig om kommunerne Ilulissat, Qasigiannguit, Nuuk, Aasiaat, Qaanaq og Nanortalik.
  MIPI har i en rapport analyseret de fire første og bemærker blandt andet, at udformningen er meget forskellig, hvilket tyder på at kommunerne hver især prøver sig frem.. og ikke.. overtager hinandens gode ideer.
  Læs den her (pdf-fil 24 KB)
  Læs den her (grønlandsk, pdf-fil 24 KB)

 

 • Grønlands Hjemmestyres arbejde for børn og unge
  Grønlands Hjemmestyre har gennem årene arbejdet for børn og unge, igennem forebyggelse, behandling og oplysningskampagne for trygge og sunde børn i Grønland. Grønlands Hjemmestyre, 2008
  Læs den her på dansk (pdf-fil 591KB)
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 552KB)

 

 

 

 • KANUKOKA har opfordret kommunerne til at udarbejde børn- og ungepolitik
  KANUKOKA"s opfordring kan læses i KANUKOKA"s hjemmeside. Her kan også læses en kort beskrivelse af hvordan kommunerne har lavet deres børne- og ungepolitikker.
  www.kanukoka.gl/7671


 • Kommuneqarfik Sermersooqs børne- og familiepolitik
  OBS. det er den endelige version, forsiden er bare ikke blevet rettet.
  Læs den her på dansk (pdf-fil 362KB)
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 422KB)

 

 

 • Landstingsforordning nr. 9 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge
  Præcisering af hjemmel til akutanbringelse m.v.
  Læs den her på dansk
  Læs den her på grønlandsk

 

 • Landstingsforordning nr. 9 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge
  Præcisering af hjemmelsregel vedrørende plejefamiliers forhold
  Læs den her på dansk
  Læs den her på grønlandsk

 

 • Professionel familiepleje
  En pjece der beskriver gældende regler og procedurer i forhold til professionel familiepleje. Familiedirektoratet 2004.
  Læs den her på dansk(pdf-fil 73 KB)
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 78 KB)

 

 • Rådgivende Udvalg for afhjælpning af omsorgssvigtede børn og unge; 31.oktober 2003:
  Et udvalg som er nedsat af Landstyret, med formål: afhjælpning af børn og unge, samt familier hvis levevilkår, trivsel og velfærd som er truet, hvor de kan få bedre forudsætninger for en sund barndom, ungdom og voksenliv.
  Rapporten indeholder blandt andet om: Problemernes omfang, Nødvendig erkendelse, Forslag og Anbefalinger, Familiekraftcentre og Forslag / Visioner.


 • Skatte- og Velfærdkommissionen i Grønlands diskussionsoplæg og baggrundsrapport
  Diskussionsoplæg fra den 25. maj 2010
  Læs diskussionsoplægget her
  Læs den foreløbige baggrundsrapport her
  Læs mere om kommisonen her

 

 • Tænketanken vedrørende højnelse af befolkningens uddannelsesniveau - Innuttaasut ilinniartitaanerisa qaffassarneqarnissaa pillugu isummersuuisit. 25. juni 2004:
  Betænkning ved tænketanken:
  Vurdering af uddannelsesstrukturen i Grønland samt om skolen i Grønland, samfund og kultur.
  Læs den her på dansk (pdf-fil 2,76 MB)

Links:

 • Ungdomsparlament
  Læs om ungdomsparlamentet 2005 og 2007.
  www.nanoq.gl


Til top

Sidst opdateret : 08.12.2011

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl