GrønlandskDanskEnglish

Rusmidler

Titler markeret med # er ikke tilgængelige hos MIPI

Litteratur om rusmidler

 • Alkoholmisbrug i familien:
  Af: Else Poulsen, NUNA MED 1991 s.64-66.
  Læs den her (pdf-fil 98,8 KB).

 

 • Barn med indlæringsvanskeligheder grundet alkoholskade:
  Af: Anne Kirsten Berngård, opgave i Psykologisk Rådgivning og Intervention 2002.
  Læs den her (pdf-fil 344 KB).

 

 • Befolkningsundersøgelsen i Grønland: Alkoholforbrug, storbrug og afhængighed:
  Af: Ulrik Becker et.al., NUNA MED 2000 s.149-154.
  Læs den her (pdf-fil 150 KB).

 

 • Børn født af alkoholiserede mødre:
  Af: Anne Kirsten Berngård, opgave i Klinisk Psykologi 2001.
  Læs den her (pdf-fil 355 KB).

 

 

 • Den aktuelle situation omkring børnene i Ittoqqortoormiit og Qaanaaq:
  Orientering til Landsstyret nov. 2000.
  Her kan bl.a. læses PAARISA´s konklusion vedr. situationen i Ittoqqortoormiit på baggrund af rapporter, statistikker m.m.

 

 • ESPAD 2003. Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland:
  Denne publikation indeholder svarene på de spørgsmål som Paarisa og Grønlands Statistik, i samarbejde med den europæiske undersøgelses sammenslutning ESPAD, har stillet til grønlandske elever i 9., 10. og 11. klasser, og er en gentagelse af en tidligere undersøgelse.
  Læs den danske version her (pdf-fil 253KB)
  eller den grønlandske version her (pdf-fil 264KB)

 

 • ESPAD99 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1983 og 1984, i Grønland:
  Denne publikation indeholder svarene på de spørgsmål som Paarisa og Grønlands Statistik i samarbejde med den europæiske undersøgelses sammenslutning ESPAD har stillet til grønlandske elever i 9. - 11. klasse i maj 1999.
  Paarisa specialpublikation 2000:2. ISSN 1600-2679

 

 • Familier, børn og sundhed i Grønland:
  Af: Tine Curtis, Kim Moesgaard Iburg og Peter Bjerregaard, DIKE 1997.
  4. temarapport fra projektet sundhedsprofil for Grønland. Her er bl.a. skrevet om børns opvækstvilkår 1920-1975 og sammenhæng imellem alkoholproblemer i barndomshjemmet, seksuel tvang og forekomsten af selvmordstanker.

 

 • Forebyggelse af alkoholudløste skader:
  Af: Finn Hardt, NUNA MED 1991 s.61-62.
  Læs den her (pdf-fil 83,5KB).

 

 • Grønland og alkohol:
  Af: Niels P. Broberg, NUNA MED 1991 s.62-64.
  Læs den her (pdf-fil 345KB).

 

 • Levevilkår, livsstil og helbred i Grønland:
  Af: Peter Bjerregaard, Tine Curtis, Frank Senderovitz, Ulla Christensen og Tina Pars, DIKE 1995.
  1. temarapport fra projektet sundhedsprofil for Grønland. Her er bl.a. skrevet om alkohol, tobak og hash forbrug.

 

 • Myten om det børnevenlige samfund; grænserne flyder i alkohol; omsorgssvigtede børn/Ida Hermansen. Artikel i Børn & Unge (fagblad for pædagoger og klubfolk organiseret i BUPL) 2000 #:
  Indeholder udtalelser af Erika Nielsen og Asii Narup, og fortællinger om: alkoholmisbrug, seksuelle overgreb mod børn og anden omsorgssvigt af psykologen Conni Gregersen.
  Artiklen kan fås i en trykt udgave:
  www.boernogunge.dk

 

 • Notat om det offentliges brug af Qaqiffiit.
  Af: Tine Curtis, Ingelise Olsen og Peter Bjerregaard.
  Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Afdeling for Grønlandsforskning.
  Qaqiffiit er alkolholbehandlingsinstitutioner, der modtager voksne alkoholikere fra hele Grønland. Qaqiffik i Nuuk åbnede i 1995 og i 1998 åbnede Qaqiffik i Ilulissat. Institutionerne bygger på Minnesota-modellen og drives i samarbejde med Frederiksberg Centeret i Danmark.
  Læs rapporten her/Uani rapporti atuaruk (pdf-fil 118 KB)

 

 • Offentligt finansierede behandlinger af alkoholmisbrugere 1995-1999:
  I denne udgivelse fra Grønlands statistik er der statistiske oplysninger om børn af forældre der har modtaget offentligt finansieret alkoholbehandling i årene 1995-1999.
  Læs den her (pdf-fil)

 

 • Qeqertarsuup Kommunia i samarbejde med behandlingsstedet Qaqiffik i Ilulissat:
  Qeqertarsuup Kommunia i samarbejde med behandlingsstedet Qaqiffik i Ilulissat om familier med større eller mindre misbrugsproblemer.
  Projektbeskrivelsen om behandlingskurser og evalueringer kan læses her (pdf-fil 43 KB)

 

 • Sundhed og helbred hos skolebørn i Grønland fra 1994 til 2002.
  Af: Christina Schnohr, J. Michael Pedersen, Maria Carmen Granado Alcón og Birgit Niclasen. INUSSUK/ Arktisk forskningsjournal 2, 2004:
  Rapportens mål er at formidle både positive og negative sider af grønlandske skoleelevers sundhedsadfærd og levevilkår. Den indeholder forskningsresultaterne fra 1994, 1998 og 2002 i Grønland; som ligger under den internationale forskningsprojekt HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children).

 

 • Unges trivsel i Grønland 2004:
  Af Tine Curtis m.fl.
  Inussuk - Arktisk forskningsjournal 1 - 2006.
  Rapporten beskriver unges livsbetingelser og trivsel i Grønland og en række risikofaktorer for mistrivsel, selvmordsadfærd og helbredsproblemer. Den handler endvidere om tidlige seksuelle erfaringer og oplevelse af seksuelle overgreb og om de faktorer, der kan beskytte de unge mod overgreb og følger af overgrebene.
  Læs her (pdf-fil 847 KB)

 

 • Young people"s health in context; Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey (WHO);
  Health Policy for Children and Adolescents, No.4 indeholder oplysninger fra 35 lande inkl. Grønland om: de unges livs/helbredsforhold relateret til deres adfærd / forklaringer om helbred og helbred relateret adfærd og diskussioner/inddragninger.
  Kopier af publikationer:
  publicationrequests@euro.who.int

Links:

 • HOPE - Vejen ud af afhængighed:
  www.hope.dk
  Der er store mængder af information, viden og erfaring om, hvordan man kan få et bedre liv som alkoholstorforbruger og pårørende.
  Men, der har ikke været noget sted, hvor alle disse informationer og erfaringer samledes.
  Der har ikke været ikke nogen, der havde det ”gyldne overblik” over de mange steder man kan få behandling, rådgivning, støtte og omsorg.
  Alkoholstorforbrugerne og de pårørende, har været taberne i dette informationsvakuum, der gør det svært for at finde vej til relevante steder at få hjælp. 
  Derfor besluttede Blå Kors Danmark i slutningen af 2003, at etablere et sted på Internettet, der kunne blive bindeleddet mellem de hundredevis af steder som behandler, rådgiver og støtter, samt den million danskere der har problemer med alkohol, enten som alkoholstorforbrugere eller pårørende.
  I 2006 overtog De Frivilliges Netværk mod Misbrug Hope hjemmesiden og har nu ansvaret for at udvikle projektet videre.
  De Frivilliges Netværk mod Misbrug består af Blå Kors Danmark, KFUM´s Sociale Arbejde, Lænken, IOGT Danmark og Alkoholpolitisk Landsråd.
  Her på hjemmesiden er der en alkoholdguide til Færøerne og Grønland.

  • Viden om rusmidler: www.netstof.dk
  Her er der mulighed for at unge selv kan udveksle informationer gennem chat og "ung til ung" Her har du mulighed for at skrive sammen med andre unge, om deres holdninger til stoffer og alkohol, hvorfor de ikke drikker, hvorfor de drikker, hvorfor de eksperimenterer med stoffer m.m. Hjemmesiden indeholder også viden om misbrug, behandling, undervisningsmaterialer m.m.


Til top

Sidst opdateret : 08.12.2011

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl