GrønlandskDanskEnglish

Seksuelle overgreb

Titler markeret med # er ikke tilgængelige hos MIPI


Litteratur om seksuelle overgreb

 • Børn og unge i politiets døgnrapporter. Hvem og hvorfor?
  Af: Kirsten Ørgard og Jette Jensen, Grønlands Arbejdsgiverforening 2004.
  En undersøgelse om børn og unge i alderen 0-17 år, der viser statistik om kriminalitet, vold, rusmidler, seksuelt misbrug og sociale sager.
  Kan læses på Grønlands Arbejdsgiverforeningshjemmeside www.ga.gl på både dansk og grønlandsk.


 • B2-Projekter for unge i Ammassalik Kommune/Børne- familiecentret:
  Af: Lotte Wenstrup/Psykolog.
  Projekt Nordlys / Projekt Artsarniid med emnerne: Udvikling af selvværd/empati-/følelsestræning/konfliktløsning - grænsesætning og "jeg" - opbygning, Projekt Umiaq for unge piger, som ikke går i skole og som ikke har fuldført 11. klasse og Projekt Pigegruppe for piger udsat for seksuelle overgreb.
  Læs den her (pdf-fil 23 KB)

 

 • Delrapport vedrørende volds- og sædelighedsforbrydelser i Grønland:
  Arbejdsgruppen vedrørende volds- og sædelighedsforbrydelser i Grønland.
  Direktoratet for Sociale Anliggender og arbejdsmarked 1994. • Et Børnehus i Grønland
  En rapport indeholdende diskussioner, konklusioner og anbefalinger fra Meeqqat Inuunerissut / Bedre Børnelivs konference ’Et børnehus i Grønland’ den 9. og 10. september 2009.
  Læs den her • Familier, børn og sundhed i Grønland:
  Af: Tine Curtis, Kim Moesgaard Iburg og Peter Bjerregaard, DIKE 1997.
  4. temarapport fra projektet sundhedsprofil for Grønland. Her er bl.a. skrevet om børns opvækstvilkår 1920-1975 og sammenhæng imellem alkoholproblemer i barndomshjemmet, seksuel tvang og forekomsten af selvmordstanker. • Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland:
  Rekommendationer fra konferencen i Katuaq 13.-15. november 1999.
  Grønlandshjemmestyre / Paarisa.
  Kan købes hos Atuagkat (boghandler i Nuuk).


 • Incest:
  Af: Else Poulsen 2003. Bearbejdet af Mette Lund.
  Materialet er skrevet i forbindelse med et kursus. Materialet henvender sig til mennesker, der har viden på området.
  Læs den her (pdf-fil 119 KB)
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil KB)


 • Incest kan ikke ties ihjel - incest skal tales ihjel:
  Jette Benzer, NUNA MED 1991 s.85-89.
  Læs den her (pdf-fil 144KB).


 • Meeqqavut 2000:
  Rapport fra seminar om hjælpeforanstaltninger for seksuelt misbrugte børn kan ses på følgende hjemmeside:
  www.meeqqavut2000.gl


 • Malersortinneq (forfølgelsen):
  Ernu Nielsen, Atuakkiorfik 2001. Novelle der handler om incest. Bogen ikke oversat til dansk. #

 

 • Myten om det børnevenlige samfund; grænserne flyder i alkohol; omsorgssvigtede børn/Ida Hermansen. Artikel i Børn&Unge (fagblad for pædagoger og klubfolk organiseret i BUPL) 2000 #:
  Indeholder udtalelser af Erika Nielsen og Asii Narup, og fortællinger om: alkoholmisbrug, seksuelle overgreb mod børn og anden omsorgssvigt af psykologen Conni Gregersen.
  Artiklen kan fås i en trykt udgave:
  www.boernogunge.dk • Når Tillid brydes...:
  En pjece fra 2001, udarbejdet af Grønlands Idræts-Forbund for at:
  - øge foreninger og klubbers opmærksomhed på seksuelle overgreb
  - opfordre foreninger til at diskutere, hvordan overgreb kan forebygges
  - fortælle trænere og ledere, hvordan man skal handle, hvis mistanke opstår
  - oplyse om de lovmæssige forhold, der gælder for sexuel kontakt med børn og unge
  Pjecen kan fås ved henvendelse til Grønlands Idræts-forbund P.O.Box 84, 3900 Nuuk. Tlf.nr.: 32 16 50, Fax: 32 54 65, E-mail: gif@gif.gl


 • Seksuelle overgreb på børn i Grønland:
  Anne Kirstine Schaldemose. Speciale i Jura, Århus Universitet 12.11.1999.
  Link til hjemmeside hvor du kan læse Specialet: Anne Kirstine Schaldemose´s hjemmeside

 

 • Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold - før, under, efter
  Inspirationskatalog til udarbejdelse af et skrifteligt kommunalt beredskab, Grønlands Hjemmestyre - Departement for Familie og Sundhed, december 2007.
  Læs det her på dansk (pdf-fil 730KB)
  Læs det her på grønlandsk (pdf-fil 569 KB) 

 

 • Undersøgelse af forekomsten af seksuel misbrug og krænkelse blandt Qeqertarsuaq´s grønlandsksprogede borgere
  Maasinnguaq Berthelsen, Hansigne S. Broberg, Gerda B. Heilmann, Stina Mølgaard, Erik Søndergaard, Qeqertarsuaq januar 2007
  Læs den her (pdf-fil 1,07 MB) 
  Uani atuaruk (pdf-fil 1,29 MB)
  Se spørgeskemaet her (pdf-fil 583KB) Kun på grønlandsk

 

 • Vejledning og rådgivning i sager om seksuelle overgreb
  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR Nuuk Kommune 2006.
  Læs den her (pdf-fil 158 KB) 
  Uani atuaruk (pdf-fil 193 KB)

 

 • Vejledning. Seksuelt misbrug af anbragte børn - Hvordan forebygger vi det, og hvad gør vi, hvis det sker?:
  Udgivet af LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud.
  Pjecen kan hentes i LOS´ hjemmeside: www.los.dk

 

 • Violence, sexual abuse and health in Greenland
  Tine Curtis, Finn B. Larsen, Karin Helweg-Larsen og Peter Bjerregaard, International Journal of Health 61/2002
  Læs den på engelsk her (pdf-fil 103 KB)


 • Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, dvs. personer under 15 år:
  Af: Lis Sørensen, NUNA MED 1991 s.92-94.
  Læs den her (pdf-fil 126KB).

 

 • Vores ansvar:
  Departement for Familie og Sundheds hjemmeside om en særlig indsats vedr. oplysnings/informationskampagne om omsorgssvigtede børn og unge, der blev igangsat af Landstinget 2005.
  Se hjemmesiden her (link til hjemmesiden)


 • Direktoratet for Sociale Anliggender, Paarisa og Redbarnet har lavet 3 bøger til brug for drøftelse af emnet seksuelle overgreb sammen med børn og unge:

  Jeg har en hemmelighed
  En bog om at beskytte børn mod seksuelle overgreb: Denne bog er for de mindre børn og handler om børns ret til at sige nej.

  Det hemmelige rum
  Er en læsebog for 7 til 12 årige. I små selvstændige historier fortælles, hvordan børn tænker og føler i situationer, hvor de er udsat for en seksuel krænkelse. Bogen er velegnet som oplæg for emnearbejde i skolen.

  Det er dig, der bestemmer. Din krop er din egen
  Med eksempler på situationer, hvor man har ret til at sige fra. Henvender sig til større børn og er velegnet som oplæg for emnearbejde i skolen.

  Bøgerne kan fås ved henvendelse til Paarisa postboks 1160, 3900 Nuuk, tlf: 34 50 00.

Links:

 • Børnerådet:
  www.boerneraadet.dk
  Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet har beskæftiger sig med emner som: Børnekonventionen, Børns meninger, seksuelt misbrug af børn og afhøring af børn, mobning m.m.


 • Child Sexual Expoitation and abuse, selected publications:
  www.rb.se/bookshop
  Boghandel med udvalgte publikationer fra Red Barnet.


 • ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for sexual purposes):
  www.ecpat.net
  er et globalt netværk der arbejder på eliminering af kommerciel seksuel udnyttelse af børn. Red barnet Danmark har en underafdeling der hedder "ECPAT Danmark" som specifikt fokuserer på bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn.

 

 • Informations- og undervisningsmaterialer fra Paarisa:
  www.paarisa.gl

 

 • Nasjonalt ressorssenter for seksuelt misbrukte barn:
  www.nrsb.oslo.no / www.childcentre.info/13160
  NRSB i Norge er et landsdækkende statsligt projekt der arbejder med at opbygge kompetence til ressourcepersoner. Centret har et specialbibliotek med norske og udenlandske fagbøger,rapporter, artikler, videoer og tidsskrifter.

 

 • Projekt Janus:
  www.projektjanus.dk
  Projektet har til formål at forebygge sexuelle overgreb mod børn ved så tidligt som muligt at gribe ind i forhold til børn/unge som er sexuelt grænseoverskridende.


 • Red Barnet Danmark:
  http://www.redbarnet.dk
  Arbejder på at forbedre forholdene for børn I Danmark og udlandet ved implementering af FN´s børnekonvention. De har en underafdeling der hedder "ECPAT Danmark" som specifikt fokuserer på bekræmpelse af seksuel udnyttelse af børn.


 • Socialforskningsinstituttet:
  http://www.sfi.dk
  Her kan du finde rapporter som "Når mistanken opstår" fra 2003, der henvender sig til kommunale og pædagogiske ledere, som vil være forberedte, hvis mistanke om seksuelle overgreb skulle opstå og "Unge krænkere" fra 2002, der beskriver hvilke årsager der kan ligge bag unges seksuelt krænkende adfærd.


 • Støttecenter mod incest i Danmark:
  www.incest.dk.
  Arbejder med telefon rådgivning, videns indsamling, formidling, supervision/konsultation og etablering af selvhjælpsgrupper.


Til top

Sidst opdateret : 08.12.2011

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl