GrønlandskDanskEnglish

Selvmord

Titler markeret med # er ikke tilgængelige hos MIPI

Litteratur om selvmord

 • Børn og unge i politiets døgnrapporter. Hvem og hvorfor?
  Af: Kirsten Ørgard og Jette Jensen, Grønlands Arbejdsgiverforening 2004.
  En undersøgelse om børn og unge i alderen 0-17 år, der viser statistik om kriminalitet, vold, rusmidler, seksuelt misbrug og sociale sager.
  Kan læses på Grønlands Arbejdsgiverforeningshjemmeside www.ga.gl på både dansk og grønlandsk.


 • De "uforståelige" ungdomsselvmord i Grønland, en kulturel analyse:
  Af: Ing-Britt Christiansen, Speciale ved Institut for antropologi, Københavns Universitet.
  1990 - 103 sider. - (Specialerække ; nr. 32 1990). #


 • Familier, børn og sundhed i Grønland:
  Af: Tine Curtis, Kim Moesgaard Iburg og Peter Bjerregaard, DIKE 1997.
  4. temarapport fra projektet sundhedsprofil for Grønland. Her er bl.a. skrevet om børns opvækstvilkår 1920-1975 og sammenhæng imellem alkoholproblemer i barndomshjemmet, seksuel tvang og forekomsten af selvmordstanker.


 • Forebyggelse af selvmord - En tværfaglig temadag med debat om selvmord:
  Temadags rapport. Nuuk d.29.nov.1995.
  Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.


 • Forebyggelse af selvmord ved Dronning Ingrids hospital:
  Ernst Peilmann, NUNA MED "97 s.138-142.
  Læs den her (pdf-fil 99,9KB)

 

 • Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland
  PAARISA - Direktoratet for Sundhed, Grønlands Hjemmestyre 2004
  Læs den her (pdf-fil 342 KB)


 • "Isumaminik"-ideologiem og de "uforståelige" ungdomsselvmord i Grønland:
  Ing-Britt Christiansen, tidsskriftet Grønland 1991 nr.3.
  Artiklen kan findes på: www.tidsskriftetgronland.dk


 • LIV OG DØD, Selvmord i Grønland.
  Gregersen, Conni, Psykolog Nyt 1998.
  Læs den her (pdf-fil 156 KB).


 • Meningen med selvmord i det gamle Grønland?
  -en undersøgelse af selvmordstraditioner i det grønlandske samfund før 1900:
  Af: Jørgen Thorslund, tidsskriftet Grønland 1990 nr.4.
  Artiklen kan findes på: www.tidsskriftetgronland.dk


 • Modernization and Mental Health - Suicide among the Inuit in Greenland:
  Af: Markus J. Leineweber, Department of Cultural Psychology and Psychology of Religion University of Nijmegen, the Netherlands 2000.
  Hent den her (engelsk, pdf-fil 668KB)
 • Nunavut Suicide Prevention Strategy October 2010
  October 2010. The Government of Nunavut (GN), Nunavut Tunngavik Inc. (NTI), the Embrace Life Council
  (ELC), and the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), partners in the creation of the
  Nunavut Suicide Prevention Strategy, recognize the benefits of working together to prevent suicide in Nunavut, and acknowledge the contribution of each partner. 
  Læs den her på engelsk (pdf-fill 290 KB)

   

  • Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland:
   Af: Cecilie Petrine Pedersen, Inger Dahl-Petersen og Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed.
   MIPI - Videnscenter om børn og unge offentliggør i samarbejde med Paarisa en analyse lavet af Statens institut for Folkesundhed med særlig henblik på selvmordsadfærd.
   Læs notatet her (pdf-fil 264 KB)
   Uani allakkiaq atuaruk (pdf-fil 276 KB)
   Read it here (pd-fil 264 KB)
   Her kan du læse om notatet på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside.


  • Når et menneske tager sit liv:
   Af: Solveig Bøhle, Oversat til grønlandsk: "Kingornusoqalersarpoq"
   Atuakkiorfik 1996. #


  • "Nærhed - medmenneskelighed, hjælpsomhed"
   Lærervejledning om forebyggelse af selvmord for unge i alderen 13-20 år. Dertil hører også

   "Fem debatprogrammer til forebyggelse af selvmord"
   video-film.

   "Imminut"
   Lommebog der handler om hvordan man selv kan være med til at forbedre livet omkring sine omgivelser.SSPK - Nuup kommunea og Atuakkiorfik A/S.


  • Om ungdomsselvmord blandt Inuit:
   Af: Jørgen Thorslund, NUNA MED 1991 s.66-73.
   Læs den her (pdf-fil 156KB).

   

  • Psykiske lidelser i det grønlandske samfund, af Inge Lynge; 2000:
   Denne afhandling har på grundlag af litteraturstudier og egne undersøgelser beskrevet og analyseret forekomsten af psykiske lidelser i Grønland, blandt andet om den prækoloniale kultur / samfund i Grønland, samfundsændringer / moderniseringen og i undersøgelserne: skizofreni / affektive lidelser, opvækstvilkår, selvmord samt særlige retspsykiatriske problemer i Grønland.

   

  • Qanilaassuseq:
   Peilmann, Ernst. Ullut ilaanni inuuneq nuannerseqqissaaq naleqaleqqillunilu = Nærhed : En dag er livet igen dejligt og værd at leve.
   Peqqinnissamut, Ilisimatusarnermullu Pisortaqarfik, Direktoratet for Sundhed og Forskning, 1997.

   

  • Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging (SSFF) Universitetet i Oslo / Institutgruppe for psykiatri:
   SSFF koncentrerer sin virksomhed om de tre indsatsområder: forskning, formidling af forskningsgenereret kundskab til nøglegrupper i det selvmordsforebyggende arbejde, samt rådgivning og vejledning til institutioner, grupper og enkeltpersoner. http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/index.htm  • Selvmord i Grønland, hvor mange og i hvilke aldre?:
   Power Point materiale udarbejdet for Paarisa 2003.
   Kilde Grønlands Statistik.
   Læs den her (pdf-fil 287 KB).


  • Selvmord og selvmordstanker i Grønland.
   Peter Bjerregaard, NUNA MED "97 s.142-46.
   Læs den her (pdf-fil 435KB)

   

  • Selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker i Grønland - en oversigt og forslag til forebyggelse:
   Af: Inge Lynge & Peter Bjerregaard.
   NUNA MED 2000 s.166-175.
   Læs den her (pdf-fil 204 KB)
  • Tuberkulose, Selvmord og alkohol:
   Af: Peter Bjerregaard, Samfundsudvikling, sundhedsvæsen og sygdom i Grønland i 20. århundrede. 2000.
   Læs den her  (pdf-fil 222 KB )

   

  • Hope and resilience in suicide prevention:
   Seminaret om selvmordsforebyggelse. Nuuk, Greenland november 7-8, 2009.
   www.hopeandresilience.gl

   

  • Selvmordsforebyggelse:
   Poul Bisgaard, NUNA MED 2000 s.175-176.
   Læs den her (pdf-fil 11,8 KB)

   

  • Selvmord i Grønland
   Af: Maliina Bitsch Abelsen, Speciale ved Sociologisk institut, Københavns universitet, juli 2004.
   Læs den her: forside og resume på engelsk (pdf-fil 390KB)
   Læs specialet her (pdf-fil 1275 KB)


  • Socialrådgiveren nr.17/2002 handler om Grønland og der er bl.a. 2 artikler om selvmord:

   Elleve venner tog deres liv;

   "Smitsomme selvmord" blev et begreb efter en stribe selvmord inden for Jens Frederik Mathiassens vennekreds. Han bruger i dag sine smertefulde erfaringer til at forebygge selvmord blandt børn og unge.
   Læs her (pdf-fill 123KB)

   Verdensrekord i selvmord;

   Mangel på omsorg, overgreb og tavshed er nogle af årsagerne bag den lidet flatterende rekord. Men der findes ingen konkret undersøgelse af de mange selvmord på Grønland.
   Artiklerne kan læses på: http://www.socialrdg.dk under "Socialrådgiveren" og "Artikelarkiv"


  • Suicide and attempted suicide in Greenland:
   Grove, O., Acta Psychiatrica Scandnavica, 1979, 60, side 275-391. #

   

  • Suicide in Greenland:
   Af: Inge Lynge, Arctic Medical Research No. 40 1985. References: side 60. #

   

  • Suicide in the Artic - Practise versus Theory:
   Af: Jette Jensen, Scandinavian Population Studies, volume 12, 2002. #

   

  • Sygdom og helbred i Grønland.
   Af: Peter Bjerregaard, H. Petersen, Inge Lynge, Frank Senderovitz, U. Christensen, Tine Pars.
   DIKE 1997, p.71-. 

   

  • Til den ytterste grind: selvmord i et arktisk samfunn:
   Af: Arnt-Ove Eikeland, Dieðut no. 1/2003 #

   

  • Selvmord i Arktis:
   Suicidologi 2005, årg. 10, nr. 2 ved Arnt-Ove Eikeland, #

   

  • Ungdomsselvmord i Grønland: en socialpsykologisk undersøgelse:
   Af: Jørgen Thorslund, Social Kritik nr. 4 - oktober 1989. #

   

  • Vold og selvmord i Grønland - er der en fælles nævner ?:
   Inge Lynge. NUNA MED 1994 s.58-93.
   Læs den her (pdf-fil 194KB).

  Links:

  • Hope and Resilience in Suicide Prevention:
   www.hopeandresilience.gl
   I nuuk blev der afholdt seminar om selvmordsforebyggelse i dagene 7.- og 8. november 09. Du kan læse om seminaret på hjemmesiden.

   

  • Ajjikamra: The Gift of life
   www.niyc.ca
   Se her (pdf-fill 115KB)

   

  • Livslinien:
   http://www.livslinien.dk
   Arbejder med Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. Tilbyder støtte til selvmordstruede, deres pårørende og til efterladte. Indsamler viden om selvmordsproblematikken. Laver oplysningsaktiviteter om selvmordsproblematikken. Arbejder for at skabe større forståelse for de selvmordstruedes forhold.

   

  • Internationel netværk af støttecentre:
   http://www.suicideinfo.org
   Hjemmesiden er for alle og indeholder ligefremme oplysninger om selvmord.

   

  • Informations- og undervisningsmaterialer fra Paarisa:
   grønlands hjemmestyre - materialebestilling
  • The International Association for Suicide.
   www.iasp.info
  • Center for Selvmordforskning
   www.selvmordsforskning.dk
  • Save
   Suicide Awareness Voice of Education.
   www.save.org
  • Greenland
   www.sukunews.com/In-focus/49
  • National Suicide Prevention Life Line
   www.suicidepreventionlifeline.org
    
  • National Inuit Youth Council
   "Share your good news and opportunities and read about some. Read or contribute to one of the discussions in the forum. Keep in contact with friends and what"s going on. Check out the links and visit our website. Access and share useful resources."
   Denne hjemmeside henvender sig til unge inuit, Grønlands naboer til vest. Der er bl.a. en selvmordsforebyggelses side, hvor man kan læse om faresignalerne ved selvmordsadfærd.
   www.niyc.ca 

   

  • Tidsskrift Suicidologi:
   Her kan du læse artikler fra det norske tidsskrift Suicidologi. (link til Nasjonalt senter for selvmordsforskings og forebyggning)

   

   

   

  • Working Together to address Suicide in First Nations Communities
   www.afn.ca


  Til top

  Sidst opdateret : 08.12.2011

  Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
  Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl