GrønlandskDanskEnglish

Uddannelsesinstitutioner & Organisationer

Atassut Ungdom:
ATASSUT-ip inuusuttai Nuuk
V/ Asiarpak Nielsen
Postboks 399
3900 Nuuk
e-mail: asiarpak@greennet.gl

ATASSUT-ip inuusuttai Upernavik
V/ Knud II Kristiansen
Postboks 222
3962 Upernavik
e-mail: knudkr@greennet.gl


Foreningen Grønlandske Børn:
L.E Bruunsvej 10, 2920 Charlottenlund DK.
E-mail: fgb@fgb.dk
tlf.nr: (+45) 3585 8330, fax: (+45) 3585 8331.
Se deres hjemmeside på: www.fgb.dkGrønlands Idræts Forbund:
www.gif.gl
e-mail: gif@gif.gl
Tlf.nr.: (+299) 32 16 50
Under Grønlands Idræts Forbund er der et ungdomsudvalg nedsat for at hjælpe Børn- og ungeidrætten. Grønlands Idræt Forbund har en idrætskonsulent der også beskæftiger sig med handicap idræt.Grønlandsk Pædagogisk Selskab:
Formand Birthe Abelsen
Jagtvej 2
postbox 1499
3900 Nuuk
e-mail: bia@gh.gl
Læs selskabets vedtægter her (pdf-fil 25KB):
Alle interesserede kan melde sig ind i selskabet.
Indmeldingsblanket (pdf-fil 21 KB).
Grønlandsmedicinsk Selskab har en lokalafdeling i Grønland:
Lokalafdelingens væsentligste opgave er at planlægge lokale møder med fokus på den grønlandske medicinske forskning, samt fremme forskningstiltag her i landet. Hjemmeside:
www.gms.suite.dk/lokalafdelingen.htm

 
 

Grønlands Spejder Korps:
www.scout.gl
e-mail: spejderit@greennet.gl
Tlf.nr.: (+299) 32 19 55

 
 
Handicapidrætsklubber:
Timersoqatigiiffik Q.I.T. (Qaqortumi Innarluutillit Timersoqatigiiffiat) v/Frederik Jeremiassen Postboks 386, 3920 Qaqortoq
Timersoqatigiiffik Puigornangap Sikkersui v/Mette Sofie Davidsen Postboks 3025, 3911 Sisimiut
Timersoqatigiiffik Naasoq v/Hans Svendsen Postboks 1015, 3952 Ilulissat

 

ICC - Inuit Circumpolar Conference:
www.inuit.org
Dronning Ingridsvej 1, P.O Postboks 204, 3900 Nuuk
Tlf.nr.: (+299) 323632
Fax: (+299) 323001
E-maili: iccgreen@greennet.gl

Inuit Ataqatigiit - Ungdom
www.ia.gl (menu: ungdom)

Inuit Youth International:
Dronning Ingridsvej 1, 3900 Nuuk.
Deres formål er at arbejde på en styrkelse af børn og unges deltagelse i debat og med inddragelsen i forhold til bestemmelser der vedr. børn og unge.
Læs selskabets vedtægter her (pdf-fil 143KB).


KANUKOKA:
www.kanukoka.gl
Interesseorganisation for de 18 grønlandske kommuner. Foreningen varetager komunernes fælles og almindelige interesser, og har endvidere til formål at fremme samvirket mellem kommunerne, samt at bistå kommunerne i deres virksomhed. I hjemmesiden er der bl.a. mulighed for at kikke ind på områder som Kultur og undervisning samt Sociale forhold og sundhed.


Kommissionen: Dignity Freedoms Rights Equality Protection.

Canada / Québec:

Mål: at menneskerettigheder skal fremmes samt respekteret i Québec.

Denne hjemmeside skaber en oversigt over den nuværende situation; beskriver åbne ressourcer for mennesker, der har oplevet deres menneskerettigheder overtrådt.

http://www.cdpdj.qc.ca/en/home.asp

Kommissionen har en afdeling der arbejder med børn og unges rettigheder.

Youth Protection:

Québec"s Frihedsbrev anerkender: hvert barn har ret til beskyttelse, sikkerhed / opmærksomhed af forældre / stedfortrædere der skal være i stand til at forsørge barnet.

Frihedsbrevet tager ansvaret for at sikre rettighederne for børn og unge.
http://www.cdpdj.qc.ca/en/youth-protection/index.asp?noeud1=1&noeud2=5&cle=0Ligestillingsrådet i Grønland:
www.nali.gl
Her kan du under "download" finde pjecer og rapport fra ligestillingsrådet bl.a. rapporten "Ungdom og ligestilling".MIBB - Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv:
www.mibb.gl
MI/BB er en non-profit forening, som er opstået i kølvandet på en demonstration d. 14. november 2007. Foreningen arbejder for at forbedre børns vilkår i Grønland. Vi går ind for langsigtede strategier og handleplaner frem for brandslukning, som desværre ofte bruges som løsning idag på grund af manglende langsigtet planlægning og prioritering.
e-mail: meeqqat@gmail.com

Nanubørn
www.nanuboern.gl
Nanubørn arbejder for øget socialt ansvar i Grønland, igennem målrettede og konkrete projekter der skal støtte familier og børns vilkår i Grønland.
Vi Arbejder for at give Børn og unge et valg,- et alternativ til det at være derhjemme når det er svært. Dette skal sikres ved at skabe væresteder i Hele Grønland, så der altid vil være et alternativ til det barnet/den unge kommer fra. Her vil der være mulighed for at slappe af, se en film, lege og spise ligesom der altid skal være en voksen man kan tale med.
e-mail: nanu@nanuboern.gl


Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt:
www.nfbo.com
Foreningens virksomhed er baseret på FNs konvension om børns rettigheder. Foreningen skal fremme nordisk samarbejde og erfaringsudveksling mellem dem som arbejder med barn som udsættes for psykisk og fysisk mishandling, seksuelle overgreb eller omsorgssvigt.
Foreningen er tværfaglig og henvender sig til dem som gennem deres arbejde kommer i kontakt med målgruppen.

Nuuk Ungdom i Fremdrift, NUIF
www.nuif.gl
NUIF laver diverse arrangementer for unge. NUIF har fået oprettet et hus der kan benyttes til diverse aktiviteter.


Red barnet:
.
www.redbarnet.dk
e-mail: redbarnet@redbarnet.dk
Tlf.nr: (+45) 3539 1119.
Red barnet har også en hjemmeside, hvor man kan få information om deres arbejde bl.a i forhold til seksuelt misbrug af børn.

 
Siumuts ungdoms afdeling:
www.siumut.gl
Se under SIS
Tlf.nr.: (+299) 34 62 28

 

Sorlak:
www.sorlak.gl
postbox 505, 3900 Nuuk.
E-mail:sorlak@greennet.gl
Tlf.nr: (+299) 32 48 80, fax: (+299) 32 48 35

 

Værestedet Amarngivat:
www.amarngivat.gl
I 1992 oprettede Foreningen Grønlandske Børn sammen med Red Barnet et børneprojekt i Tasiilaq på Grønlands østkyst.


Uddannelses institutioner:

Ilisimatusarfik:
Grønlands Universitet
www.uni.gl
Tlf.nr: (+299) 36 23 00
Fax: 36 23 01


ISI-socialrådgiveruddannelsen:
Hjemmeside
se kontaktpersoner på hjemmesiden.
Tlf.nr: (+299) 36 23 56


Grønlands Seminarium:
www.ilinniarfissuaq.gl
Tlf.nr: (+299) 32 11 91


Socialpædagogisk Seminarium:
www.pi.sps.gl
Tlf.nr: (+299) 94 44 15


Fagforeninger:

Akademikernes Sammenslutning i Grønland:
Postboks 969
3900 Nuuk
Tlf.nr.: (+299) 32 80 52
Fax: (+299) 32 80 52
E-mail adresse: asg@greennet.gl
Web: www.asg.gl

Dansk Psykolog Forenings region i Grønland:
Formand Naja Lyberth
Tlf.nr: (+299) 34 41 32


Dansk Socialrådgiver Forening:
www.socialrdg.dk
Her kan du under "Socialrådgiveren" og "Artikelsamling" finde de artikler der har været bragt i Socialrådgiveren. F.eks. handler nr.17/2002 om Grønland.


Lærernes fagforening i Grønland/Imak:
www.imak.gl
e-mail:imak@imak.gl
Tlf.nr: (+299) 32 25 50, fax: (+299) 32 50 61


Pædagogernes fagforening/PIP:
Tuapannguit 7, blok Q, KIK kld., 3900 Nuuk.
E- mail: pepip@greennet.gl
Tlf.nr: (+299) 32 24 71


Til top

Sidst opdateret : 25.08.2010

Webmaster : MIPI

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl