GrønlandskDanskEnglish

Årsberetninger

Årsberetninger

 • Atuarfik Mathias Storchs årsberetning:
  Årsrapport fra kontaktperson for elever, forældre og lærere, 2003:
  Læs den her (dansk, pdf-fil 63 KB)
  Årsrapport fra kontaktperson for elever, forældre og lærere, 2004:
  Læs den her (dansk & grønlandsk, pdf-fil 22 KB)

   
 • Børne- og ungehuset Mælkebøtten:
  Af: Mælkebøtten
  Børne- og ungehuset Mælkebøtten er et værested for børn og unge i Nuuk, og en kombination af et kreativt aktivitetscenter og et krisecenter for børn. Formålet er dels at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt, og dels at give alle børn i Nuuk gode og kreative stimuli og oplevelser i værestedet.
  2008: Læs årsredegørelsen her (link til Mælkebøttens hjemmeside)
  2009: Læs årsredegørelsen her på dansk / Læs den her på grønlandsk

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2001:
  Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked 2002.

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2002:
  Familiedirektoratet 2003.
  Læs den her  på dansk sammen med bilag 1 og bilag 2 (pdf-filer 339KB, 923KB, 832KB)
  Læs den her på grønlandsk sammen med bilag 1 og bilag 2 (pdf-filer 360KB, 757KB 0,99KB)

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2003 :
  Familedirektoratet 2003.
  I denne årsberetning kan du læse statistik om døgninstitutionerne og de henviste børn. Du kan også læse om døgninstitutionernes syn på året der er gået og deres visioner for fremtiden.
  Hent den på dansk (pdf-fil 284 KB) eller på kalaallisut (pdf-fil 296 KB)

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2004:
  Familiedirektoratet / Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet.
  Læs den danske version her (267 KB pdf-fil) eller den grønlandske version her (281 KB pdf-fil)

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2005:
  Familiedirektoratet - Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik.
  Denne årsberetning for 2005 fra Landsstyret til Landstinget er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Familiedirektoratet samt i døgninstitutionernes årsberetninger, hvor døgninstutionerne har bidraget med et omfattende statistisk materiale.
  Læs den danske version her (353 kb pdf-fil) eller den grønlandske version her (398 kb pdf-fil)

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2006:
  Familiedirektoratet - Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik.
  Denne årsberetning for 2006 fra Landsstyret til Landstinget er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Familiedirektoratet samt i døgninstitutionernes årsberetninger, hvor døgninstutionerne har bidraget med et omfattende statistisk materiale.
  Læs den danske version her (inkl. bilag 436 KBpdf-fil) eller den grønlandske version her (280 KB pdf-fil) se bilag her (grønlandsk, 189 KB pdf-fil)

 

 • Døgninstitutionernes Årsberetning 2007:
  Departementet for Familie og Sundhed
  Denne årsberetning for 2007 fra Landsstyret til Landstinget er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Departementet for Familie samt i døgninstitutionernes årsberetninger, hvor døgninstitutionerne har bidraget med deres beretninger og statistisk materiale.
  Læs den danske version her (pdf-fil 455 KB) eller den grønlandske version her (pdf-fil 491 KB)

 

 • Embedslægeinstitutionens Årsberetninger:
  Landsstyreområde for Familie og Sundhed.
  Læs årsberetningerne for Embedslægeinstitutionen siden 2001 her (link til hjemmeside)

 

 • Embedslægeinstitutionen i Grønland - Årsberetning 2005:
  Direktoratet for Sundhed - Embedslægeinstitutionen, december 2006.
  Læs den her (link til www.peqqik.gl ).
  Uani atuaruk

 

 • Forebyggelseskonsulent i Kommune Kujalleq - Årsrapport 2009
  Af forebyggelseskonsulent Bolthe Stenskov, Kommune Kujalleq, Narsaq.
  Læs den her på grønlandsk og dansk (pdf-fil 630KB)

 

 • Henvendelser i år 2001 til Siunnersuisarfik/PPRs psykolog:
  Af: Else Poulsen, psykolog i Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning Syd.
  Læs den her (pdf-fil 118KB).

 

 • Henvendelser i år 2002 til Siunnersuisarfik - Pædagogisk-Psykologisk Rådgivnings kontorets psykolog:
  Af: Else Poulsen, psykolog i Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning Syd.
  Læs den her (pdf-fil 99,7KB).

 

 • Henvendelser i år 2003 til Siunnersuisarfik - Pædagogisk-Psykologisk Rådgivnings kontorets psykolog:
  Af: Else Poulsen, psykolog i Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning Syd.
  Indeholder bl.a. oplysninger om antallet af henvendelser og årsagerne til henvendelserne.
  Findes kun på dansk.
  Hent den her (pdf-fil 39 KB).

 

 • Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog:
  Af: Else Poulsen, psykolog
  Læs den her (pdf-fil 29 KB)

 

 • Illu Paarsivik Årsberetning 2006:
  Den 29. april 2005 godkendte Landsstyret hovedinstitutionen den selvejende institution Illu Paarsivik, som ligger i Qaqortoq.
  Læs årsrapporten på dansk (pdf-fil KB), og grønlandsk (pdf-fil KB)

 • Krisecentrenes Sammenslutning Årsberetning 2009
  Læs den her på dansk og på grønlandsk (pdf-fil 171KB)

 

 • Opgørelser over opkald til Børne- Ungetelefonen
  Her kan du læse al pressemeddeleser vedr. børne og unge telefonen samt vigtigste konklusioner (link)
  2003: Læs den her (pdf-fil 92 KB)
  2004: Læs den her (pdf-fil 148 KB)
  2005: Læs den her (pdf-fil 84 KB)
  2006: Læs den her (pdf-fil 135 KB)
  2007: Læs den her (pdf-fil 48,5 KB)
  2008: Læs den her (pdf-fill 77,8 KB)

 

 • Paamiut Asasara årsrapport 2009
  Læs årsrapporten for projektet her (findes kun på dansk)

 

 • Psykologisk praksis i Narsaq Kommune 2003-2005
  Af: Ernst Peilman, psykolog i Narsaq Kommune.
  Med denne beskrivelse af den psykologiske praksis i Narsaq kommune er gjort forsøg på at fremlægge såvel objektive som subjektive vurderinger af begivenheder og forhold, psykologen har haft andel i. Dertil fremlægges lidt statistik over mængden af det terapeutiske arbejde. Endelig gives et bud på mulige kommende tiltag og perspektiver i det psykologiske og tværfaglige arbejde med reference til socialforvaltningen.
  Læs den her (pdf-fil 92 KB)
  Uani atuaruk (kalaallisut pdf-fil 93 KB

 

 • Sundhedsvæsenets årsberetninger - fra 2000 og opefter:
  Sundhedsvæsenets årsberetninger fra 2000 kan læses her (pdf-fil ) og opefter kan du finde på hjemmeside nanoq.gl/emner/landsstyret/Departementer/department_for_sundhed/udgivelser/Aarsberetninger.aspx.

 

 • Årsberetninger/årsplaner for værestedet Amarngivat:
  for 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 og 2002
  Beretning 2005 & Årsplan 2006
  Læs den her på dansk (pdf-fil 280 KB)

 

 • Arsberetning for Amarngivat 2006, og årsplan 2007
  Læs den her (pdf-fil)

 

 • Årsrapport 2002. Krisesenteret i Nuuk:
  Indhold: årets hændelser 2002, kvinde-/børnerådgivning og statistik.

 

 • Årsberetning for Det Private Børnehjem - Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu (IMP):
  IMP blev officielt åbnet d. 1. November 2005 i Nuuk. IMP styres dagligt af Nikolaj og Martha K. Olsen. IMP drives som en selvejende institution for drenge mellem 12-16 år i Nuuk.
  Læs årsrapporten her (pdf-fil 55 KB), og grønlandsk her (pdf-fil 56 KB)

 

 • Årsrapport fra PPR Nuuk 1. oktober 2004- 1. oktober 2005:
  Af: Naaja Nathanielsen og Maggie Hyldahl Poulsen
  Læs rapporten her (dansk og grønlandsk, pdf-fil)

Til top

Sidst opdateret : 16.01.2012

Webmaster : MIPI

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl