GrønlandskDanskEnglish

Konference- & Seminarrapporter

Konference og seminar rapporter:

15th Inuit studies conference, Paris 25. - 28. oktober 2006 om Orality (Mundtlighed)
MIPI - Intern rejserapport af Lona Lynge.
Læs den her (pdf-fil 24 KB).
Læs oplægget her  (pdf-fil 151 KB)

2.verdenskongres imod kommerciel seksuel udnyttelse af børn dec. 2001 Yokohama - Orientering til Landsstyret vedr. MIPIs deltagelse :
læs den her (pdf-fil, 135 KB).

2.verdenskongres imod kommerciel seksuel udnyttelse af børn dec. 2001 Yokohama - MIPI Intern Tjenesterejserapport :
læs den her (pdf-fil 222KB).

 'At løfte i flok' konference
Konference arrangeret af Departement for Sociale Anliggender i Nuuk den 4. og 5. februar 2010. 
Læs Naalakkersuisoq Maliina Abelsens velkomst tale her
Læs introduktion af 'Kortlægning af den sociale indsats på børne-, unge- og familieområdet´ her
Læs samarbejdsaftalen her

Circumpolar Health 96, Proceedings of the Tenth International Congress on Circumpolar Health, May 19-24. Anchorage, Alaska:
American Society for Circumpolar Health 1998.
Læs her liste over indlæg vedrørende Grønland (pdf-fil 69KB).

Fagpolitisk seminar om ligestilling i Vestnorden
Arrangeret af Nordisk Ministerråds embedsmandskomite for ligestilling og Danmarks formandskab sammen med Departementet for Sociale Anliggender.

Læs referat af sparringsdag for nordiske NGO´er her (pdf-fil 131KB) Dagen var arrangeret af 8. martsgruppen og Grønlands Ligestillingsråd.
Læs om 8. martsgruppens historik her (10KB)

Forebyggelse af selvmord - En tværfaglig temadag med debat om selvmord:
Materiale fra temadag arrangeret af en tværdirektorel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning, samt Direktoratet for Kultur og Undervisning. Afholdt november 1995.

Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland:
Rekommendationer fra konferencen i Katuaq 13.-15. november 1999. Grønlands Hjemmestyre / Paarisa 2000.
Læs indholdsfortegnelsen her (pdf-fil 130KB).

Hope and resilience in suicide prevention
Seminar arrangeret af Selvstyret, Paarisa og ICYC. Nuuk 2009.
Læs konferencerapporten her (kun på engelsk)
Se hjemmesiden her

ICASS VI - konference arrangeret af IASSA d. 22.-26. august 2008, Nuuk:
MIPI deltog i den store samfundsforskningskonference i Nuuk arrangeret af IASSA (www.iassa.gl) og havde et session med titlen Children and Youth - Social Research.
Læs konferencerapporten her (pdf-fil 27,5 KB)

ICASS VII - konference arrangeret af IASSA:
The International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS) afholdes hvert 3. år. Konferencen går på skift mellem medlemslandene, og den 7. ICASS blev i 2011 afholdt i Akureyri, Island.
Beskrivelser af sessionerne og abstracts, eller resuméer, fra de forskellige oplægsholdere kan læses på IASSAs hjemmeside: http://www.iassa.org/programme .
MIPI deltog i konferencen med to formål - for det første for at tilegne sig den nyeste viden på socialforskningsområdet, der er relevant for MIPIs arbejde og virke. For det andet bidrog MIPI med sin egen session, inklusiv to oplæg, med den hensigt at sætte fokus på børn og unge som tema i socialforskningen.
Ud over sekretariatets egne oplæg, havde MIPI inviteret tre eksterne oplægsholdere, som alle havde relevant forskning og feltarbejde om børn og unge fra Grønland at præsentere.
MIPI fik meget positiv respons på sin session, ligesom det var meget udbytterigt for os at deltage i konferencen.
Læs rapporten her på dansk og grønlandsk.

KANUKOKA seminar: Samarbejde på børne- og ungeområdet 11.-13. September 2011
I september afholdt KANUKOKA et seminar der havde til formål at styrke det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. Formålet var at nå til enighed omkring helhedsorienteret og bindende samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Borgmestre, fagchefer og andre relevante repræsentanter for de enkelte kommuner deltog ved seminaret. Der findes desuden yderligere oplysninger om seminaret på www.kanukoka.gl
MIPI deltog i seminaret med et oplæg, der omhandlede nødvendigheden af samt fordelende ved tværfagligt samarbejde, systematisk vidensdeling og evaluering af tiltag/projekter. Efterfølgende har MIPI udarbejdet en rejserapport der beskriver seminarets temaer og hovedbudskaber.
Læs rapporten her på dansk og grønlandsk.

Meqqavut 2000, Nalunaarusiaq/Rapport:
Rapport over et seminar der blev afholdt om hjælp til seksuelt misbrugte børn, Aasiaat, April 2000. Rapporten kan læses på følgende hjemmside:
www.meeqqavut2000.gl

NFBO 2008 - The fifth Nordic Congress on Child Abuse and Neglect
I maj måned deltog Lona Lynge fra MIPI i The fifth Nordic Congress on Child Abuse and Neglect på Island. I konferencen deltog ca. 300 mennesker. Fokus var på børnemishandling og forsømmelse.
Læs konferencerapporten her (pdf-fil 22,7KB)

NFBO 2010 - The sixth Nordic Congress on Child Abuse and Neglect
I maj måned deltod Avijâja Absalonsen fra MIPI i The sixth Nordic Congress on Child Abuse and Neglect i København. I konferencen deltog ca. 250 mennesker.
Læs om konferencen her - der vil på et senere tidspunkt være en konferencerapport fra NFBO
Læs rejserapporten her (pdf-fil 94,1KB)

Nordic Conference on Foster Care - Qitornarsiat pillugit Nunat Avannarliit ataatsimeersuarnerat - Nordisk konference inden for plejebørnsområdet:
8.-9. september 2008, Nuuk
I september 2008 deltog Lona Lynge fra MIPI i Nordisk konference inden for plejebørnsområdet som er arrangeret af Plejefamiliernes Lokalforening i Nuuk og NOFCA - Nordic Foster Care Association. Se mere om konferencen på www.plejefamilierne.gl
Læs konferencerapporten her (32,7 KB, pdf-fil)

NUNA MED - En grønlandsk medicinsk konference:
Starten på den nyere tid inden for den sundhedsfaglige grønlandsforskning kan sættes ved afholdelsen af den første Nuna Med konference i 1991. Formanden for Grønlandsmedicinsk Selskab havde fået den dristige idé at arrangere en sundhedsvidenskabelig konference i Nuuk om grønlandsforskningens resultater og problemer.
Læs mere om Nuna Med på denne hjemmeside: www.nunamed.gl
Du kan altid henvende dig til Nuna Med på denne e-mail adresse: nunamed@gh.gl for yderligere spørgsmål om materialer og konferencer.

NUNA MED ´91 - en grønlandskmedicinsk konference:
Læs indholdsfortegnelsen her (pdf-fil 113KB).

NUNA MED ´94 - en grønlandskmedicinsk konference:
Læs indholdsfortegnelsen her (pdf-fil 152 KB).

NUNA MED ´97 - en grønlandsmedicinsk konference:
Læs indholdsfortegnelsen her (pdf-fil 97,8KB).

NUNA MED 2000 - en grønlandsmedicinsk konference:
Læs indholdsfortegnelsen her (pdf-fil 221KB).

NUNA MED 2003 - en grønlandsmedicinsk konference:
Konferencen blev holdt sammen med ICCH12.
Læs konferencerapporten her (link til rapporten og ICCH's hjemmeside)

NUNA MED 2007 En grønlandsmedicinsk konference:
Konferencerapporten findes som cd-rom. Se abstractlisten på www.nunamed.gl under Nuna Med historie.

MIPIs bidrag til Nuna Med 2007-konferencen:
Grønlandske unges fortællinger om vold i Oqallifik (workshop: Unges trivsel)
Oplæg af Lona Lynge, MIPI, i workshoppen Unges Trivsel på Nuna Med 2007
Læs oplægget her (pdf-fil 27,4 KB)
Læs citaterne her (pdf-fil)
Læs MIPIs konferencerapport her (pdf-fil)

Nye veje, Konference om omsorgen for børn og unge:
Rapport over konference afholdt i Sisimiut, juni 2000. Udgivet af Direktoratet for Sociale anliggender og arbejdsmarked i samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn 2000. Rapporten kan læses her ved at klikke på følgende overskrifter: 
Indholdsfortegnelse, forord og indledning (pdf-fil 180KB) 
Status over børn og unges vilkår i dagens Grønland (pdf-fil 234KB) 
Fra risikobørn til mønsterbrydere (pdf-fil 297KB) 
Barrierer og nye veje i omsorgen (pdf-fil 304KB)
Workshops (pdf-fil 207KB) 
Flere nye veje - børn og unge politikken fremover (pdf-fil 310KB) 
Hvad skal der til for at vende udviklingen ? og Afslutningstaler (pdf-fil 237KB) 
Deltagerliste og kolofon (pdf-fil 94,5KB)

Oversigt over alle anbefalinger fra konferencer på børne- og unge området fra 2000 - 2008
MIPI har samlet alle anbefalinger fra konferencer om børn og unge i en samlet oversigt. Det drejer sig om Meeqqavut 2000 der havde fokus på seksuelt misbrug, Nye veje i 2000 der havde fokus på omsorgen for børn og unge og Ressourcestærke familier i 2008 der havde fokus på at lave anbefalinger til Landsstyret. Udover den samlede oversigt er der et udpluk af emner der går igen fra konference til konference - disse er opstillet efter emner.
Se den samlede oversigt her (pdf-fil 152KB)
Se de gennemgående temaer i konferencerne her (pdf-fil 26,9KB)

Rapport om Børn og Unge Forum på Hotel Hans Egede 31. januar 2003:
Rapport over Børn og Unge Forum arrangeret af Grønlands Arbejdsgiverforening for at få sat fokus på problemerne med omsorgssvigtede børn og unge og samtidig få en dialog med fagfolk vedr. omfanget af omsorgssvigtede børn og unge og dels om konkrete forslag til initiativer, der både kan forebygge omsorgssvigt og forbedre omsorgssvigtede børn og unges livsvilkår.
læs den her (pdf-fil 485KB).

Ressourcestærke familier konferencen og Det gode børneliv/Meeraalluni nuan
Konferencer afholdt i Sisimiut den 4.-6. juni 2008.
Ressourcestærke familier
Læs anbefalingerne fra konferencen på dansk  og på grønlandsk
Læs MIPIs konferencerapport her
Se oplæg fra MIPIs workshop:
Statistik om børn og unge 2007-2008
Viden om børn og unge og rusmidler
Meeralluni nuan/Det gode børneliv konferencen var for børn og unge og foregik sideløbende med Ressourcestærke familier konferencen
Læs mere om Meeraalluni nuan/Det gode børneliv konferencen på dansk og grønlandsk

Resumé af Red Barnet og Foreningen Grønlandske børns Seminar i Tasiilaq, Østgrønland.
Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked / Atuakkiorfik1996.
Læs indholdsfortegnelsen her (pdf-fil 73KB).

Samme historie, større skader - en hypotese om "de nye børn" på grønlandske døgninstitutioner
Torben Alne og Conni Gregersen, mundtlig præsentation fra NUNAMED konferencen i Nuuk, 2003
læs den her på dansk (pdf-fil 34,5 KB).
Læs den her på engelsk (pdf-fil 39,5 KB).
Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 40 KB).

Seminar om børn og unge:
Rapport over seminar afhold i Sulisartut Højskoliat, Qaqortoq 1994. Direktoratet for Sociale anliggender og Arbejdsmarked / Atuakkiorfik 1996.
Læs indholdsfortegnelsen her (pdf-fil 67KB).

Viden om seksuelle overgreb imod børn i Grønland
MIPIs oplæg fra Bedre Børnelivs konference 'Et børnehus i Grønland' i Nuuk september 2009.
Se oplægget her (grønlandsk)

Vold i familien
Nina Banerjee, resume fra MIPIs deltagelse i "Verdenskonference til forebyggelse af vold i familien", Canada 2005
Læs den her på dansk (pdf-fil 38 KB)
Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 39,4 KB).

Vold er ikke løsningen
Konference arrangeret af Departement for Social Anliggender. Nuuk, november 2009.
Læs om konferencen her
Læs hæftet udarbejdet efter konferencen her


Til top

Sidst opdateret : 16.01.2012

Webmaster : MIPI

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl