GrønlandskDanskEnglish

Opgaver & Specialer

Opgaver & Specialer

 • Analyse og diskussion af døgninstitutionernes funktion i forhold til beretningerne fra børn, anbragt uden for hjemmet - på basis af et antropologisk feltstudie.
  Af: Bibi Mikaelsen, speciale ved Institut for kultur og samfundshistorie. Ilisimatusarfik 2004.
  Læs den her (pdf-fil 650 KB)

 

 • Barn med indlæringsvanskeligheder grundet mulig alkoholskade:
  Anne Kirsten Berngård Juni 2002, opgave fra Danmarks Pædagogiske Universitet København, Den psykologisk- pædagogiske Kandidatuddannelse.
  Læs den her (pdf-fil 344KB).

 

 • Børn født af alkoholiserede mødre:
  Anne Kirsten Berngård Juni 2001, opgave fra Danmarks Pædagogiske Universitet København, Den psykologisk- pædagogiske Kandidatuddannelse.
  Læs den her (pdf-fil 355KB).

 

 • Børns opvækstvilkår i Grønland i et etnografisk - sociohistorisk perspektiv.
  Et bidrag til en analyse af grønlandske børns differentierede opvækstvilkår som en konsekvens af den historiske udvikling.
  Af: Ivalo Rosing Olsen, Hovedfagsspeciale ved institut for kultur- og samfundshistorie Ilisimatusarfik 2001.
  Læs den her (pdf-fil 1,20MB)


 • Børns anbringelser udenfor hjemmet
  Bacherlorprojekt af Mai Skole og Aviaja Olsvig.
  Læs del 1 her  (pdf-fil 1,16 MB)
  Læs del 2 her (pdf-fil 1,29MB)

 

 • Cholestasis familiaris Groenlandica - Sundhedsplejersken i møde med de gule børn
  Af: Sabine Moratz, Afsluttende opgave ved Danmarks sygeplejerskehøjskole, Århus, 2004
  Læs opgaven her:
  Forside (pdf-fil 10 KB)
  Samlet tekst (pdf-fil 418 KB)
  Bilagliste (pdf-fil 10 KB)
  Bilag (pdf-fil 130 KB)

 

 • En kvalitativ undersøgelse af, om den moderne grønlandske selvopfattelse er forbundet med frygt- og angstmekanismer
  Af: Ruth Blytmann Nielsen, speciale ved Danmarks Pædagogiske Universitet, september 2004
  Læs den her (pdf-fil 520 KB)

 

 • Familiebehandling/-Terapi, Persektivering i forhold til familier med tilpasningsproblemer:
  Ove Lund, Socialrådgiveruddannelsen 2002.
  Læs den her (pdf-fil 655KB). Bilag til opgaven er ikke vedlagt.

 

 • Farlige børn - børn i fare:
  Gladys Kreutzmann, Projektrapport 2002, Den Sociale Kandidatuddannelse Aalborg Universitet.
  Læs den her (pdf-fil 644KB).

 

 • Fjordskole elevernes mobilvaner
  - En spørgeskema undersøgelse fra Kangerlussuaq:
  Af: Vivi Schultz Grønvold, Institut for Sprog, Litteratur og Medier, Ilisimatusarfik
  Hent opgaven her (pdf-fil 212 KB)

 

 • Folkesundhed i børnehøjde - indikatorer for børns sundhed og velbefindende i Grønland
  Birgit Niclasen, doktorafhandling fra Nordic School of Public Health, Göteborg, Sverige. NHV rapport 2009:4.
  Læs den her

 

 

 • Grønlandske skolebørns sundhedsadfærd - med fokus på kostvaner, overvægt og kropsopfattelse:
  Af: Christina Schnohr, Speciale ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, 2004.
  Læs den her (pdf-fil 1.147 KB).

 

 • Grønlandske uddannelsessøgende på videregående uddannelse i Danmark - en interviewundersøgelse
  Af: Laila Chemnitz. Speciale ved Institut for eskimologi, Københavns Universitet, marts 2001
  Læs den her på dansk (pdf-fil 429 KB)

 

 • Hvis sprogkompetencer og ressourcer er det?
  En kritisk diskursanalyse af tosprogedes uddannelsessituation på MIdtgrønlands Gymnasiale Uddannelse (GU).
  Af: Mette Larsen Lyberth, Speciale ved Ilisimatusarfik - Institut for Sprog, Litteratur og Medier
  Læs den her (pdf-fil 617 KB)

 

 • Ilulissat graffiti 11.09.03 - 26.05.04
  -tegn, stil og billede. Værker i lokal og global sammenhæng.
  Af: Jakub Christensen Medonos, Speciale ved Københavns universitet, Det Humanistiske Fakultet, Institut for Tværkulturelle og regionale studier. Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier.
  Læs den her (pdf-fil 1922 KB)
  Læs mere af Jakub C. Medonos:
  Fixpunkter i Sisimiut:
  I: "Unges rum" Ungdomsforskning.
  Center for Ungdomsforskning nr. 1 April 2007, årg. 6
  Læs artiklen her (pdf-fil 195 KB)


 • Kørekort til det moderne Grønland - En teoretisk og tematisk analyse af årsagerne til den høje selvmordsrate blandt de unge samt de forebyggende indsatser
  Speciale af: Katrine Elton Baisgaard, Maiken Julsgaard, Jeanette Kaastrup, Anja Scheel Kaltoft & Louise Møller Vestergaard. Aalborg Universitet, sociologi 2010.
  Læs specialet her (pdf-fil 1,38 MB)


 • Life in the cold - A case study of young narratives and identities in Kulusuk
  Speciale af: Natacha Mei-wah Wirenfeldt Petersen, David Norman Franck Randa, Cornelia Hogg Christensen, Alison Alexandra Smith, Kirsten Dickow, Morten Felding, The International Social Science Basic Studies, Roskilde University
  Læs den her på engelsk (pdf-fil 264KB)

   

 • Modernization and Mental Health - Suicide among the Inuit in Greenland:
  Markus J. Leineweber, Department of Cultural Psychology and Psychology of Religion University of Nijmegen, the Netherlands 2000. 
  Læs den her på engelsk (pdf-fil 668KB)

 

 • Nye samværs og kommunikationsformer i Grønland
  - en undersøgelse af de unges identitet og narrative kompetencer på hjemmesider
  Af: Lona Lynge. Speciale ved Institut for Sprog, Litteratur og medier, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, juli 2006
  Læs den her på dansk (pdf-fil 667 KB)

 

 • Omsorgssvigt og forsorgssvigt af børn i Grønland
  Af Pia Skole. Speciale ved Pædagogisk psykologi, Danmarks pædagogiske Universitet, 2005.
  Læs den her (pdf-fil 712 KB)

 

 • Overlevere af seksuelt misbrug i barndommen og deres forælderevne
  Af SivkersoK`Cloos. Kandidatafhandling i psykologi. Psykologisk Institut, Århus Universitet. Forår 2008.
  Se forsiden og abstract her (pdf-fil 325KB)
  Læs specialet her (pdf-fil)

 

 • Politisk socialisering i Grønland - blandt børn i Nuuk
  Bacheloropgave af Hanne Rasmussen, Afdeling for Administration, Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet. 2010.
  Se forsiden her (pdf-fil 120KB)
  Læs opgaven her (pdf-fil 894KB)

 

 • Problemer forbundet med overgangen til folkeskolens 1.klasse i Maniitsoq:
  Naja Lyberth. Rapport til Maniitsoq kommune. Maniitsoq-projektet.
  Psykologisk Institut Aarhus Universitet 1990.

 

 

 • "Restgruppeproblematikken" i Maniitsoq kommune, august 1988:
  Af: Naja Lyberth & Vilhelm Berthelsen. Rapport til Maniitsoq kommune. Maniitsoq-projektet. Psykologisk Institut Aarhus Universitet 1989.

 

 • Seksuelt misbrug af børn - et tabuemne i Grønland?:
  Af: Arnánguak' Blytmann, Bacheloropgave i Ilisimatusarfik, 2008
  Læs opgaven her (pdf-fil)  

 

 • Seksuelle overgreb på børn i Grønland - Et offerperspektiv på det grønlandske retssystem:
  Speciale af: Anne Troelsen (upubliceret materiale), årstal (?)

 

 • Seksuelle overgreb på børn i Grønland:
  Af: Anne Kirstine Schaldemose, Speciale i Jura, Århus Universitet, 1999.
  Link til hjemmeside, hvor du kan læse specialet:
  Anne Kirstine Schaldemose´s hjemmeside

 

 • Selvmord i Grønland
  Af: Maliina Bitsch Abelsen, Speciale ved Sociologisk institut, Københavns universitet, juli 2004.
  Læs den her: forside og resume på engelsk (pdf-fil 390KB)
  Læs specialet her (pdf-fil 1275 KB)

 

 • Selvmord og seksuelle overgreb i Grønland - speciale i psykologi:
  Af: Camilla Nymand Petersen, Institut for psykologi, Københavns Universitet, 2008
  Læs specialet her (pdf-fil)

 

 • Selvstyre og selvstændighed
  - en holdningsundersøgelse af studerende på uddannelse i Nuuk.
  En analyse af selvstyre og selvstændighedsholdninger samt om etnisk identitet.
  Af: Pia Lynge, Speciale ved Kultur og samfundshistorie, Ilisimatusarfik Grønlands Universitet, juli 2006.
  Læs den her: forside og indholdsfortegnelse (pdf-fil 61 KB)
  Læs der her (pdf-fil 454 KB)

 

 • Skolen er et rart sted at være...:
  Af: Ejnar Bryld Hansen & Karl Chemnitz. Rapport til Maniitsoq kommune. Maniitsoq-projektet. Psykologisk Institut Aarhus Universitet 1989.

 

 • Skoletræthed -hvem er træt af hvem ?:
  Af: Heidi Kromayer & Karl Chemnitz Rapport til Maniitsoq kommune. Maniitsoq-projektet. Psykologisk Institut Aarhus Universitet 1990.

 

 • Tuberkulose blandt børn og unge i Arktis - set fra et grønlandsk perspektiv
  Turid Bjarnason Skifte, Master of Public Health, MPH 2008: 5, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
  Læs den her


Til top

Sidst opdateret : 08.12.2011

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl