GrønlandskDanskEnglish

Projektbeskrivelser & Projektevalueringer

Projektbeskrivelser & Projektevalueringer

 • Amarngivat:
  Red Barnet, Tasiilap Kommune-a, Foreningen Grønlandske Børn. Info-pjece om samarbejds- og forebyggelsesprojektet i Ammassalik 1992.

 

 • At fare vild sammen. Introduktion til community psykologi.
  Af Peter Berliner, Mirjam Høffding Refby & Stephen Hakesberg, 2005:
  En bog der viser, hvordan man i arbejdet med voldelige og kriminelle unge i Grønland. I projektet MATU vendte de lange overlevelsesture ind i fjeldet til en rejse ind i samfundet, ind i fællesskab med andre. Bogen redegør i et videre perspektiv for, hvordan den positive udvikling kan forstås i en community psykologisk ramme, der er ny for psykologien i de nordiske lande.

 

 • Børne- og Ungehuset Mælkebøtten i Nuuk.
  Fristedet for børn og unge i Nuuk. Projektbeskrivelse:

  Red Barnet Danmark, Nuuk Rotary, Lions Club Nuuk, Grønlands Arbejdsgiverforening 2004.
  Læs beskrivelsen her (pdf-fil 120 KB)

 

 • B2-Projekter for unge i Ammassalik Kommune/Børne- familiecentret:
  Af: Lotte Wenstrup/Psykolog.
  Projekt Nordlys / Projekt Artsarniid med emnerne: Udvikling af selvværd/empati-/følelsestræning/konfliktløsning - grænsesætning og jeg - opbygning, Projekt Umiaq for unge piger, som ikke går i skole og som ikke har fuldført 11. klasse og Projekt Pigegruppe for piger udsat for seksuelle overgreb.
  Læs den her (23 KB pdf-fil)

 

 • Community psykologi:
  Af Peter Perliner, Stephen Hakesberg, Malin Wiking og James Heimann.
  Artikel bragt i Socialpsykiatri nr.5, 2001.
  Kan læses på: http://www.socialpsykiatri.dk

 

 • Den længste hundeslæde ekspedition for børn:
  Projektbeskrivelse af hundeslæde ekspeditionen Ummaanaq-Qaanaaq arrangeret af Uummanaq børnehjem for 10 teeangere fra Uummanaq børnehjem. Uummanq børnehjem 2002.
  Link til oplysninger om ekspeditionen:
  http://www.arcticinuit.net

 

 • Et godt liv i Danmark
  - Et landsdækkende integrationsprojekt for udsatte grønlandske børn og unge med bopæl i Danmark.
  Af: Jessy Mikkelsen, Louise Ahrenkiel & Annette Hansen.
  Foreningen Grønlandske Børn, Balders Plads 1, 2200 København N.

 

 • Etablering af vejledningscentret ved Gammeqarfik:
  Af: Joel Petersen. PI nr.2-2001 s.55-56.
  www.inerisaavik.gl
  Du kan finde tidsskriften under Publikationer og derefter Info-udgivelser.

 

 • Evalueringsrapport for midlertidige efterskoler i Grønland
  Departement for Kultur, Uddannelse, Forskning & Kirke og Horsfeldt & Partners Aps. marts 2009.
  Læs den her på dansk

 

 • Evaluering for "Samtale i stedet for vold"
  Evaluering for 8. klasser født i 1991 der holdt kursus i Samtale i stedet for vold.
  Af: Poul Hansen, Kursusinstruktør, Nuuk.
  Læs den her (pdf-fil 1,65 MB)

 

 • Familiebehandlingscenter i Qasigiannguit - Dagbehandling for familier hvor børnene ikke trives:
  Beskrivelse af et projekt under udarbejdelse. Baggrunden for dette er et behov for tilbud til en gruppe drenge, der har været udsat for seksuelle overgreb.
  Læs den her (pdf-fil 120KB)

 

 • Floe motion:
  Af: Andrew Spooner, UK Oberserver 02.02.2003. Engelsksproget artikel om Matu-projektet i Nuuk. Kan læses på: http://www.observer.co.uk/

 

 • Forebyggelsesprojekt Sisimiut - grønlandsk forældreuddannelse og forældreudvikling:
  Af: Anne-Birgitte Brandt, Socialkonsulent Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

 

 • Fremtidig undersøgelse af anbringelse af børn i Grønland
  Af: Peter Dahler- Larsen
  En kritisk gennemgang af Gladys Kreutzmanns undersøgelse: Børns og Unges Anbringelser uden for hjemmet (1994)
  Læs den her (pdf-fil 105 KB)

 

 • Illoqarfik Peqqissoq. Et projekt om livskvalitet & sundhed i Qasigiannguit.
  Af: Hanne Nørby & Tine Curtis 2005:
  En rapport om et lokalsamfundsprojekt i samarbejde med forskerne fra Statens Institut for Folkesundhed og Paarisa / Direktoratet for Sundhed, der blev gennemført i 2003 i Qasigiannguit, med formålet: "at støtte befolkningen i Qasigiannguit til selv at planlægge og gennemføre sundhedsfremmende aktiviteter inden for områder, der kan fremme befolkningens sundhed og livskvalitet."

 

 • Issi nuan' 2001, børn fortæller om deres hundeslædetur:
  Børnehjemmet Uummannaq 2001.
  Børn fra Uummanaq børnehjem fortæller om deres oplevelser da de var med på den længste hundeslædeekspedition, der har været for børn.

 

 • Ittoqqortoormiit, Handlingsplan for særlig indsats for børn og unge:
  Ittoqqortoormiit Komiteen, ISP, september 2001.
  Læs den her på dansk (pdf-fil 916KB).
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 498KB)

 

 • Kriseberedskab for PPR Nuuk:
  PPR Nuuk 2004.
  Læs om kriseberedskabet her (pdf-fil 27,0 KB)

 

 • Kriseberedskabet i Qaqortoq:
  Socialforvaltningen, Politi og sygehuset har i samarbejde etableret et psykisk kriseberedskab hvortil der er udarbejdet en en mappe, der fungerer som handleguide. Mappen kan fås ved henvendelse til Socialchef i Qaqortoq Kommune.

 

 • Matu - Behandling af drenge med aggressiv adfærd:
  Af Stephen Hakesberg, Mirjam Høffding Refby og Peter Berliner.
  Artikel bragt i Psykologisk Set nr.42, 2001.
  Læs den her (pdf-fil 116KB)

 

 • Matu-projektet Evalueringsrapport:
  Af: Peter Berliner, Institut for Psykologi, Københavns Universitet nov. 2001.
  Læs den her (pdf-fil 947KB).

 

 • Multiinstitution Narsaq 2006
  Af: Ernst Peilman, psykolog i Narsaq kommune.
  I en multiinstitution er flere forskellige servicetilbud samlet i en enhed. Samarbejde og udveksling af oplysninger mellem sektorer gennemføres uden forsinkelser eller hindringer.
  Læs den her (pdf-fil 115 KB)
  Uani atuaruk (kalaallisut pdf-fil 165 KB)

 

 • Omsorgsplan - Isumaginninnissamut pilersaarut. Tasiilaq 2005 marts:
  Psykologerne Lotte Wenstrup og Bent Wenstrup har skrevet handlingsplaner, m.h.t. kriser vedr. børn, for personalet i børneinstitutioner og individuelt for klasselæreren i skolen.
  Læs den danske version her (13 KB pdf-fil) eller den grønlandske version her (14KB pdf-fil)

 

 • Projektbeskrivelse:
  Af: Dorthe Riis Hansen, Helle Thrane, Lotte Wenstrup og Tove Taul.
  Red Barnet, Foreningen Grønlandske Børn Tasiilap Kommune-a 01.05.1991-30.04.1992.

 

 • Projekt i Tasiilap Kommunea:
  Red Barnet, Foreningen Grønlandske Børn 01.05.1991-30.04.1992.

 

 • Projekt sexualister i Grønland:
  Af: Birthe Kølle, Aasiaat Sygehus Juni 1999.
  Læs den her (pdf-fil 87KB).

 

 • PPR Nuuks Virksomhedsplan 2003-2004
  Læs den her (pdf-fil 27,9 KB)

 

 • Psykiske lidelser i det grønlandske samfund
  Af: Inge Lynge, 2000.
  Denne afhandling har på grundlag af litteraturstudier og egne undersøgelser beskrevet og analyseret forekomsten af psykiske lidelser i Grønland, blandt andet om den prækoloniale kultur / samfund i Grønland, samfundsændringer / moderniseringen og i undersøgelserne: skizofreni / affektive lidelser, opvækstvilkår, selvmord samt særlige retspsykiatriske problemer i Grønland.

 

 • Pædagogisk opkvalificering af ansatte i døgninstitutioner,der arbejder med Udsatte børn og unge i Grønland
  Af: Peter Sabroe Seminariet, Peter Sabroes Gade 14, 8000 Århus C
  Læs om uddannelse her (fil skrevet i dec 2006, pdf-fil 44,6 KB)

 

 • Samarbejds- og forebyggelsesprojektet "Amarngivat" Ammassalik:
  Af: Amarngivat projektkoordinator Dorthe Riis Hansen.
  Evaluering af pilotprojektet 1.maj 1991- 30.April 1992.

 

 • Samtalegruppe for teeangepiger, der har forsøgt selvmord:
  Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Regionalkontor Nord 2002.
  Udkast til en projektbeskrivelse for en samtalegruppe i Upernavik.
  Læs den her (pdf-fil 84,8KB).

 

 • Samtalegruppen "Sapanngat":
  Samtalegruppe for piger på Skolen Ukaliusaq i Nuuk.
  Læs projektbeskrivelsen her (pdf-fil 123KB) samt pjece vedr. samtalegruppen (pdf-fil 122KB).

 

 • Sapiik
  Denne rapport evaluerer det første af to år af Foreningen Grønlandske Børns mentorprojekt ”Sapiik”.
  Læs den på dansk og grønlandsk her

 

 • Sexualister i Grønland - et projekt om ung-til-ung formidling i Aasiaat:
  Af: sygeplejerske Birthe Kølle, Aasiaat Sygehus. NUNA MED 2000 s.158-162.
  Læs den her (pdf-fil 333KB)

 

 • SSPK i Grønland - Idehæfte til oprettelse af og arbejdet med projekter i forebyggelsesarbejdet
  Atuakkiorfik 1997.

 

 • The future of children and youth in the arctic - Report and workplan for 2002-2004.
  Læs den her (engelsk, pdf-fil 58 KB)
  Se appendix her (engelsk, pdf-fil 340 KB)

 

 • Tidlig indsats overfor gravide familier.
  - Barnets "svøb" fra graviditeten indtil barnet er fyldt 2 år.
  Af: Projektleder Ruth Montgomery-Andersen samt PI - Peqqissaanermik Ilinniarfik i samarbejde med Direktoratet for sundhed, Grønlands hjemmestyre.
  Formålet med projektet er at skabe en implementeringsmodel, som er et formelt forebyggende tværfagligt/tværsektoralt samarbejde omkring tidlig indsats overfor omsorgssvigt, og som er systematisk, gennemskueligt og målbart. Dette skal ske indenfor de eksisterende faglige/menneskelige ressourcer i sundhedsvæsenet.
  Læs den her (pdf-fil 1239 KB)

 

 • Tænketanken vedrørende højnelse af befolkningens uddannelsesniveau
  Innuttaasut ilinniartitaanerisa qaffassarneqarnissaa pillugu isummersuuisit. 25. juni 2004:
  Betænkning ved tænketanken:
  Vurdering af uddannelsesstrukturen i Grønland samt om skolen i Grønland, samfund og kultur.
  http://www.nanoq.gl/emner/landsstyre/Departementer/department_for_ kultur/videregaende%20uddannelse/taenketanken.aspx

 

 • Udvikling af Qisuk:
  Projektbeskrivelse udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. udvikling af introduktionsuddannelse Qaqortoq Kommune 2001. Formål med introduktionstiltag er at give unge ledige et opkvalificerende beskæftigelsestilbud, og i samarbejde med folkeskolen at give prøveforberedende undervisning.
  Læs den her (pdf-fil 430KB).

 

 • Ujaraanngitsoq Allisarpoq (Den der ikke er af sten, vokser):
  TV-udsendelse om MATU-projektet lavet i samarbejde med Tusagassiornermik ilinniarfik & KNR-TV 2001. Grønlandsk tale med danske undertekster.

 

 • Ung vrede
  Af Stephen Hackesberg og Peter Berliner. Artikel bragt i Psykolog Nyt nr.5, 2001.
  Læs den her (pdf-fil 134 KB)
  Artiklen er også bragt i Udrykningsholdet 01.10.2001, under titlen:
  "Inspiration fra Grønland - om bo- og behandlingstilbud til unge mænd"

 • Vandretur for børn - Narsaq 2010
  En beskrivelse og evaluering af et projekt af forebyggelseskonsulenterne i Narsaq
  Læs den her (pdf-fil 6,52MB) - findes kun på dansk


Til top

Sidst opdateret : 08.12.2011

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl