GrønlandskDanskEnglish

Redegørelser & Rapporter

Redegørelser & Rapporter

 • Analyse af fangererhvervet i Grønland af Rasmus Ole Rasmussen, 2005:
  Husstandsstruktur og statisktikker; der blandt andet påpeger, at der er færre unge, der bliver fangere, men også, at der er mere sandsynlighed for at de unge af fangerfamilier bliver fangere. Hent den danske version
  her (3,4 MB pdf-fil) eller den grønlandske version
  her (3,7 MB pdf-fil)

 

 • Analyser og resultater af Trintests 2007 i den grønlandske folkeskole:
  Af: Peter Allerup, Ellen Karlsen, Kaali Olsen, Esekias Therkelsen
  Inerisaavik - Institut for Uddannelsesvidenskab, januar 2008
  Læs den her (link)
  Læs resumet her

 

 • Analysis of Arctic Children and Youth Health Indicators - Future of Children and Youth of the Arctic Initiative, Report of the Health Programme.
  The future of Children and Youth of the Arctic initiative was developed to promote sustainable development in northern regions and to improve the health and well-being of children and youth in the Arctic. The Initiative, which was undertaken by Arctic Council's Sustainable Development Working Group (SDWG) and endorsed by the eight Arctic Council member countries in September 1998, combrises two prgrams: health and networking. The Health Prgramme promotes the health of Arctic children and youth; the Networking Programme engages and empowers Arctic children and youth on issues of sustainable development, culture and community.
  Hent filen her: http://portal.sdwg.org/media.php?mid=13 (pdf-fil 868 KB)
  Findes kun i engelsk version.

 

 • Anbefalinger angående børn og familiers trivsel
  I begyndelsen af 2009 besluttede det daværende Landsstyre, bl.a. på baggrund af undersøgelsen Børn i Grønland – En kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel, at nedsætte en styregruppe for en sammenhængende og koordineret politik inden for børne- og familieområdet. Dette har affødt denne rapport. Departement for Sociale Anliggender, 2010.
  Læs den fulde rapport her på dansk
  Læs den fulde rapport her på grønlandsk
  Læs pjecen her på dansk
  Læs pjecen her på grønlandsk

 

 • Barnet i centrum
  Børn og Unge Redegørelse 2001.
  Direkoratet for Sociale anliggender og arbejdsmarked.
  I Grønlands Børneår 2000 fremkom mange forslag og anbefalinger til forbedring af vilkårene for børn og unge. Det er særligt påpeget, at der er massive problemer for gruppen af omsorgssvigtede børn og unge.

 

 • Barnets ret til en tilstrækkelig levestandard. Børnekonventionens artikel 27 i en grønlandsk kontekst.
  Redegørelse af Steen Wulff for MIPI - Videnscenter om børn og unge.
  April 2006.
  Download den her (pdf-fil 131 kb)

 

 • Befolkningsundersøgelse i Grønland 2005-2007 - Levevilkår, livsstil og helbred:
  Af: (red.) Peter Bjerregaard & Inger Katrine Dahl-Petersen, Statens Institut for Folkesundhed, 2008
  Syddansk universitet og Grønlands Hjemmestyre.
  Befolkningsundersøgelsen 2005-2007 er en opfølgning af Den grønlandske sundhedsprofil fra 1993.
  Læs rapporten her (link til Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside)  

 

 • Børn i Grønland - en kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel:
  Af: Else Christensen, Lise G. Kristensen & Siddharta Baviskar, SFI & Departement for Familie og Sundhed, 2009
  SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har i samarbejde med det grønlandske Landsstyre undersøgt grønlandske børns generelle trivsel.
  Læs rapporten her (Link til SFIs hjemmeside)

 

 • Børne og ungehuset Mælkebøtten - Evaluering 2008:
  Af: Kirsten Ørgaard, forstander
  Den selvejende institution, Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, har nu eksisteret i hen ved 3 år og er fortsat i god gænge.
  Læs evalueringen her (Link til Mælkebøttens hjemmeside)

 

 • Børn og unge i politiets døgnrapporter. Hvem og hvorfor?
  Af: Kirsten Ørgard og Jette Jensen, Grønlands Arbejdsgiverforening 2004.
  En undersøgelse om børn og unge i alderen 0-17 år, der viser statistik om kriminalitet, vold, rusmidler, seksuelt misbrug og sociale sager.
  Kan læses på Mælkebøttens hjemmeside 

 

 • Børn og unges anbringelser uden for hjemmet.
  Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked v/ Gladys Kreutzmann 1994.
  En undersøgelse af børn og unges anbringelser uden for hjemmet, baseret på anbringelsesmønstret i 1992.
  Findes på grønlandsk og på dansk.

 

 • Changes since 1980 in body mass index and the prevalence of overweight among inschooling children in Nuuk, Greenland.
  Af: Christian Schnohr, Thorkild I.A. Sørensen & Birgit Vollmer-Larsen Niclasen.
  Læs den her (engelsk, pdf-fil 87 KB)
  Spørgeskema til skolebørn, læs her (pdf-fil 234 KB)

 

 • Daginstitutionsredegørelse 2000:
  Direktoratet for Sociale Anligggender og Arbejdsmarked.
  Læs den her, dog uden bilag (pdf-fil 179KB)
  Uani atuarneqarsinnaavoq, kisialli ilanngussaasut uani ilaagatik (pdf-fil 179 KB)

 

 • Daginstitutionsredegørelse 2001:
  Direktoratet for Sociale Anligggender og Arbejdsmarked.
  Læs den her, dog uden bilag (pdf-fil 174KB)

 

 • Daginstitutionsredegørelse 2002:
  Direktoratet for Sociale Anligggender og Arbejdsmarked.

 

 • Den aktuelle situation omkring børnene i Ittoqqortoormiit og Qaanaaq:
  Orientering til Landsstyret nov. 2000.
  Her kan bl.a. læses PAARISA´s konklusion vedr. situationen i Ittoqqortoormiit på baggrund af rapporter, statistikker m.m.

 

 • Den længste hundeslæde ekspedition for børn 2005:
  En special-pædagogisk terapi mod en omsorgssvigtede barndom
  Børnehjemmet Uummannaq Grønland
  Af: Forstander Ann Andreasen
  Læs den her på dansk og engelsk (pdf-filer 5 MB)

 

 • Den særlige indsats for børn og unge Ittoqqortoormiit 2001-2003:
  En rapport om aktiviteterne og overvejelser om målopfyldelse
  Af: Tine Curtis og Bodil Karlshøj Poulsen, Statens Institut for Folkesundhed - afd. for Grønlandsforskning
  Læs rapporten her (Link til Departement for Familie og Sundheds hjemmeside)

 

 • Delrapport vedrørende volds- og sædelighedsforbrydelser i Grønland:
  Direktoratet for Sociale Anliggender og arbejdsmarked 1994.
  Arbejdsgruppen vedrørende volds- og sædelighedsforbrydelser i Grønland.

 

 • En verden til forskel - arbejdsløses kvalifikationer på spil i virksomheder og arbejdsmarkedsforvaltninger i Grønland:
  Nordisk Ministerråd 2003. Rapporten behandler bl.a. opvækst og sociale forhold og vilkår.
  Kan læses her (pdf-fil 185 MB)

 

 • Familiers levevilkår 2004. Kommenteret statistik
  MIPI - Videnscenter om Børn og Unge har udarbejdet Familiers Levevilkår 2004 som en konsulentopgave for Familiedirektoratet.
  Læs den her (pdf-fil)

 • Fattigdomsgrænse i Grønland
  Rapport lavet af ekstern konsulent ved Grønlands Selvstyre, Svend Erik Sørensen. Maj 2010
  Læs den her (pdf-fil 928 KB)

 

 • Fjenundervisning i det grønlandske uddannelsessystem
  Evaluering af Ungasik-forsøget 1997-2000 samt forslag til handlingsplan for fjernundervisning:
  Udarbejdet af Nina Von Staffeldt feb. 2001 for KIIIP.
  Læs den her (pdf-fil)
  Uani atuarneqarsinnaavoq (pdf-fil)

 

 • FN's konvention om Barnets Rettigheder
  Danmarks tredje rapport til FN's Børnekomité om de foranstaltninger, der er truffet for at virkeliggøre de rettigheder, der er anerkendt FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder.
  Rapporten har et separat kapitel om Grønland. Download det her på
  grønlandsk (pdf-fil 167 kb) eller download hele rapporten på enten
  dansk (pdf-fil 467 kb) eller
  engelsk (pdf-fil 462 kb).

 

 • Forebyggelse af selvmord - En tværfaglig temadag med debat om selvmord:
  Materiale fra temadag arrangeret af en tværdirektorel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning, samt Direktoratet for Kultur og Undervisning. Afholdt november 1995. 

 

 • Forskningsrapport om integration samt sprogkundskaber og sprogundervisning i folkeskolen:
  Inerisaavik 1997.

 

 • Health and Health Behaviour among young people:
  WHO policy series: Health policy for children and adolescents Issue 1. International Report 2000.

 

 • "Helhedsløsning" - Redegørelse om døgntilbud til børn og unge:
  Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked 2000. FM 2000/22 DSA, j.nr.:42-D.
  læs den her (pdf-fil 749KB).

 

 • Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemmeside:
  Departement for Familie og Sundhed, 2008
  Det har længe været et politisk ønske, at få klarhed omkring omfanget af hjemløshed herhjemme. Det er et faktum, at der eksisterer en gruppe i befolkningen, der af forskellige grunde ikke har deres egen bolig, men hvordan ser denne gruppe ud? Hvad er grunden til at denne gruppe kan betegnes som hjemløs? Og ikke mindst, hvor stor er denne gruppe?
  Læs rapporten her (278 KB)
  Læs rapporten på grønlandsk her (289 KB)

 

 • Hvem får en uddannelse? - en undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser:
  HS Analyse. Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forsning, Juni 2001.
  Læs den her (pdf-fil 946KB).
  Uani atuarneqarsinnaavoq: (pdf-fil 623KB)

 

 • Hverdagen i folkeskolen - om undervisernes og inspektørernes psykiske arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde:
  Af: Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti, Center for Alternativ samfundsanalyse, København 2000 for IMAK.

 

 • Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland:
  Rekommendationer fra konferencen i Katuaq 13.-15. november 1999.
  Grønlands Hjemmestyre/Paarisa 2000.

 

 • Integration, Nuup Kommunea:
  Kultur og undervisningsforvaltningen Nuup Kommunea 2002.
  Undersøgelse af integrationsordningen i folkeskolerne i Nuuk.

 

 • Institutionsanbringelse af unge i Norden
  En komparativ undersøgelse af lovgrundlag, institutionsformer og udviklingstendenser. 09:12, Af:  Tea Torbenfeldt Bengtsson & Turf Böcker Jakobsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2009.
  Læs den her

 

 • KANUKOKA har undersøgt komunernes behov for behandlingsmuligheder for omsorgssvigtede børn og unge:
  Kort redegørelse over undersøgelsesresultaterne.
  Læs den på KANUKOKA´s hjemmeside: www.kanukoka.gl

 

 • Kommuneqarfik Upernavik -
  Vedtægt for børnekollektivet, den kommunale døgninstitution i Upernavik/ Meeqqat najugaqaqatigiiffianni.
  Upernavimmi kommunip ulloq unnuarlu angerlarsimaffiutaani malittarisassat:
  Kommuneqarfik Upernavik, Socialkontoret 2004.
  Læs den her (pdf-fil 37,6 KB)
  Malittarisassat uani atuarneqarsinnaapput (pdf-fil 37,6 KB)

 

 • Kommuneqarfik Upernavik -
  Beskrivelse af den kommunale børnehjem for socialt belastede børn og unge i:
  Kommuneqarfik Upernavik, Socialkontoret 2004.
  Læs den her (pdf-fil 45,5 KB)

 

 • Kommuneqarfik Upernavik -
  Helt ny døgninstitution for børn- og unge som er anbragte på grund af sociale årsager
  Ulloq unnuarlu meeqqanut inuusuttunullu inooqatigiinnermi pissutsit peqqutigalugit inissinneqarsimasunut angerlarsimaffik nutaarluinnaq:
  Kommuneqarfik Upernavik, Socialkontoret 2004.
  Indeholder kommenterede billeder fra den kommunale børnehjem for socialt belastede børn og unge.
  Læs den her (pdf-fil 320 KB)
  Uani atuarneqarsinnaavoq (pdf-fil 320 KB)

 

 • Kommunernes børne- og ungdomspolitik
  Af: Peter Dahler-Larsen, juni 2005
  Læs den her på grønlandsk
  Læs den her på dansk

 

 • Kriseberedskabet i Grønland:
  Udarbejdet af Siunnersuisarfik Inuk Aps. 1998.
  Rapporten er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra Direktoratet for Sundhed og Forsning i Nuuk. Ønsket var at få udarbejdet forslag til modeller for kriseberedskab i Grønland.

 

 • Læsning af grønlandske bøger - en undersøgelse af læsevaner blandt den grønlandsktalende del af befolkningen:
  Af: HS analyse ved Henrik Skydsberg
  Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Kalaallit Atuakkiortut (Forfatterforeningen) og Direktorat for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, juni 2007
  Læs den her på dansk, og her på grønlandsk - Kalaallisut atuakkanik atuarneq (pdf-filer 5 og 5 MB)

 

 • Incest
  Af: Else Poulsen, 2003. Bearbejdet af Mette Lund.
  Materialet er udarbejdet i forbindelse med et kursus om emnet, og henvender sig primært til mennesker, der har viden på området.
  Læs den her på dansk (pdf-fil 96,5 KB)
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 122 KB)

 

 • Meqqavut 2000, Nalunaarusiaq/Rapport:
  Rapport over et seminar, der blev afholdt om hjælp til seksuelt misbrugte børn, Aasiaat, April 2000. Rapporten kan læses på følgende hjemmside:
  www.meeqqavut2000.gl

 

 • Midtvejsredegørelse om initiativer på det sociale område:
  Direktoratet for Sociale Anliggender 1999. FM1999/80 ISP J.nr. 1-20-00.

 

 • Modernization and Mental Health - Suicide among the Inuit in Greenland:
  Af: Markus J. Leineweber, Department of Cultural Psychology and Psychology of Religion University of Nijmegen, the Netherlands 2000.
  Hent den her (engelsk, pdf-fil 668KB)

 • The Nordic Youth Research 2010
  Af: Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir and Inga Dóra Sigfúsdóttir. Icelandic Centre for Social Research and Analysis. Rannsóknir & greining.
  En komparativ undersøgelse blandt 16-19 årige studerende i Åland, Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige.
  Hent den her (pdf-fil 2,84MB - engelsk)

 

 • Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland:
  Af: Cecilie Petrine Pedersen, Inger Dahl-Petersen og Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed.
  MIPI - Videnscenter om børn og unge offentliggør i samarbejde med Paarisa en analyse lavet af Statens institut for Folkesundhed med særlig henblik på selvmordsadfærd.
  Læs notatet her (pdf-fil 264 KB)
  Uani allakkiaq atuaruk (pdf-fil 276 KB)
  Read it here (pd-fil 264 KB)

 

 • Notat om unge med god trivsel:
  Af: Inger Dahl-Petersen, Cecilia Petrine Pedersen og Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed.
  MIPI - Videnscenter om børn og unge offentliggør i samarbejde med Paarisa en analyse lavet af Statens institut for Folkesundhed med særlig henblik på unge med god trivsel i Grønland.
  Læs notatet her (pdf-fil 338 KB)
  Uani allakkiaq atuaruk (pdf-fil 388 KB)
  Download the memorandum here (pdf-fil 367 KB)

 

 • NUNA MED ´91 - en grønlandsmedicinsk konference:
  læs indholdsfortegnelsen her (pdf-fil 110KB). 

 • NUNA MED ´94 - en grønlandsmedicinsk konference:
  læs indholdsfortegnelsen her (pdf-fil 146 KB).

 • NUNA MED ´97 - en grønlandsmedicinsk konference:
  læs indholdsfortegnelsen her (pdf-fil).

 • NUNA MED 2000 - en grønlandsmedicinsk konference:
  læs indholdsfortegnelsen her (pdf-fil).

 

 

 • Når mistanken opstår..... - tavshedspligt og underretningspligt.
  Pjece. Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge.
  Nuup Kommunea, Børne og kulturforvaltningen, PPR-Nuuk og Socialforvaltningen, maj 2005
  Læs den her (pdf-fil 174 KB)
  Uani atuaruk (kalaallisut, pdf-fil 132 KB)
  Underretningsskema til socialemyndigheder ved omsorgssvigt, hent her (dansk, pdf-fil 666 KB)
  Underretningsskema til socialemyndigheder ved omsorgssvigt, hent her (grønlandsk, pdf-fil 49 KB)

 

 • Omsorg er alles ansvar - anbragte børn og unge på døgninstitutioner:
  Oplæg og referater fra PIPs konference i Kangerlussuaq i dagene 26.-27.oktober, 2004.
  Hent den danske version
  her (317 KB pdf-fil) eller den grønlandske version
  her (369 KB pdf-fil)

 

 • Qaaliaaqs rejse til Frankrig - 2004
  I foråret 2003 fik vi på værkstedet, QAALIAAQ, i Tasiilaq, besøg fra Frankrig. Det var etnografen, forfatteren og polarforskeren, François Beiger, der sammen med en gruppe på seks unge mænd, alle med Down-syndrom, samt en stab af hjælpere, havde fået et stort ønske opfyldt; at foretage en rejse til Østgrønland.
  Læs rejserapporten her  (pdf-fil 1,35 MB)

 

 • Rapport om Konference om børn og unge med ADHD og autisme:
  Ilulissat Kommune og PPR Nord afholdt i samarbejde konference for forældre til børn og unge med ADHD og autisme (herunder Aspergers Syndrom). Konferencen blev afholdt d.24-26.januar 2007 på Hotel Icefiord i Ilulissat.
  Læs rapporten her (pdf-fil 68 KB)

 

 • Rapport til Red Barnet og Foreningen Grønlandske Børn
  Værestedet Amarngivat projektkoordinator 1993.
  Om projektforløbet i perioden oktober-december 1992 i samarbejds- og forebyggelsesprojektet i Tasiilap Kommune, Østgrønland.

 

 • Rapport til Red Barnet og Foreningen Grønlandske Børn:
  Værestedet Amarngivat 1994.
  Rejserapport fra Dorthe Riis Hansen efter besøg i Værestedet Amarngivat i Ammassalik i perioden 18.-29. marts 1994 med redegørelse for projektets aktuelle situation.

 

 • Rejserapport for studietur til Hawaii fra den 8. - 20. februar 2007
  Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, 2007
  Læs den her på dansk (pdf-fil 468 KB)
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 499 KB)

 

 • Rejserapport til Red Barnet og Foreningen Grønlandske Børn:
  Værestedet Armangivat 1993.
  Rejserapport fra besøg i værestedet amarngivat i Ammassalik og Kuummiut i perioden 5.-15. juni 1993.

 

 • Rapport om Børn og Unge Forum på Hotel Hans Egede 31.januar 2003:
  Rapport over Børn og Unge Forum arrangeret af Grønlands Arbejdsgiverforening for at få sat fokus på problemerne med omsorgssvigtede børn og unge og samtidig få en dialog med fagfolk vedr. omfanget af omsorgssvigtede børn og unge og dels om konkrete forslag til initiativer, der både kan forebygge omsorgssvigt og forbedre omsorgssvigtede børn og unges livsvilkår.
  læs den her (pdf-fil 485KB)

 

 • Rapport omhandlende Skoleparathedsprojektet, Nuup kommune 2001:
  Udarbejdet af konsulent Anne Sophie Graversen, Institutionsafdelingen Nuup Kommunea, Juni 2001.
  Læs den her, uden bilag (pdf-fil 358KB)

 

 • Rapport vedr. fremtidig undersøgelse af anbringelse af børn i Grønland.
  Af: Peter Dahler Larsen, marts 2005.
  Læs den her (pdf-fil 93 KB)

 

 • Redegørelse for særlige indsatser 2001 og 2002:
  Ittoqqortoormiit Komitea, ISP, September 2002.
  Læs den her (pdf-fil 352KB).

 

 • Redegørelse om arbejdsforholdene i den sociale sektor.
  Udarbejdet af Arbejdsgruppen om undersøgelse af arbejdsforholdende i den sociale sektor 2002. Grønlands Hjemmestyre.
  Læs den her (pdf-fil 764KB).

 

 • Resumé af Red Barnet og Foreningen Grønlandske børns Seminar i Tasiilaq, Østgrønland.
  Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked / Atuakkiorfik1996.

 

 • Resumé af Indlæg fra Red Barnet og Foreningen Grønlandske Børns seminar i Tasiilaq Østgrønland den 19.-23. februar 1995:
  Red Barnet.

 

 • Rådgivende Udvalg for afhjælpning af omsorgssvigtede børn og unge; 31.oktober 2003:
  Et udvalg som er nedsat af Landstyret, med formål:
  "afhjælpning af børn og unge, samt familier hvis levevilkår, trivsel og velfærd som er truet, hvor de kan få bedre forudsætninger for en sund barndom, ungdom og voksenliv"
  Rapporten indeholder blandt andet om: Problemernes omfang, Nødvendig erkendelse, Forslag og Anbefalinger, Familiekraftcentre og Forslag / Visioner.

 

 • Selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker i Grønland - En oversigt og forslag til forebyggelse:
  Af: Inge Lynge & Peter Bjerregaard.
  Artikel der vil blive bragt som indlæg til NunaMed 2000 publikation.
  Læs den her (pdf-fil 204KB).

 

 • Seminar om børn og unge:
  Rapport over seminar afhold i Sulisartut Højskoliat, Qaqortoq 1994.
  Direktoratet for Sociale anliggender og Arbejdsmarked. Atuakkiorfik 1996.

 

 • Slædetur, sortebær og verdens skønhed - Om natur i grønlandske institutioner - et øjebliksbillede fra den pædagogiske virkelighed 2005.
  Af: Anne Dalsgaard.
  Se forsiden her (pdf-fil 227 KB)
  Læs den her (pdf-fil 702 KB)

 

 • Socialpædagogisk personale på døgninstitutioner:
  Rapporten er udarbejdet på foranledning af Socialdirektoratet, Døgninstitutionskontoret 2001.
  Sammenfatning af undersøgelse af de forhold der ligger til grund for den store gennemstrømning af socialpædagogisk personale, som en række døgninstitutioner oplever.
  Læs den her (pdf-fil 27,2KB).

 

 • Socialreformkommissionens betænkning 1997:
  FM 1997/33.

 

 • Statistik om børn og unge i Grønland 2003:
  Videnscenter om Børn og Unge, September 2003, med støtte fra NUNA Fonden og Foreningen Grønlandske Børn.
  Læs den her på både dansk og grønlandsk (pdf-fil 209 KB).

 

 

 

 • Statusrapport for folkeskolen:
  Inerisaavik, Januar 2000.

 

 • Sundhed og helbred hos skolebørn i Grønland fra 1994 til 2002.
  Af: Christina Schnohr, J. Michael Pedersen, Maria Carmen Granado Alcón og Birgit Niclasen.
  INUSSUK/ Arktisk forskningsjournal 2, 2004:
  Rapportens mål er at formidle både positive og negative sider af grønlandske skoleelevers sundhedsadfærd og levevilkår. Den indeholder forskningsresultaterne fra 1994, 1998 og 2002 i Grønland; som ligger under den internationale forskningsprojekt HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children).
  Læs den her på dansk (pdf-fil 591 KB)

 

 • Sundhed på Toppen
  Af: Birgit Niclasen, Katja Løngaard, Laila Kærgaard Lauersen og Christina Schnohr.
  INUSSUK/Arktisk forskningsjournal 1, 2007:
  Resultater fra Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) undersøgelsen i Grønland i 2006.
  Denne rapport beskriver elevernes sundhed ud fra denne undersøgelse. Rapporten beskriver både udviklingen fra tidligere undersøgelser indenfor blandt andet områder som helbred, livskvalitet, symptomer, mobning og sundhedsvaner, men inddrager også nye områder som f.eks. elevernes psykiske sundhed, fornemmelse af deres etniske identitet og deres sprogkunskaber.
  Læs rapporten her (link til sundhedsportalen)

 

 • Supplerende NGO-rapport til den danske regerings rapport til FN's Komité for Barnets Rettigheder - 4. rapportering:
  Her kan du læse Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børnelivs og Red Barnets skyggerapport til Danmarks 4. rapportering til FNs Komité for Barnets Rettigheder.
  Læs den her (dansk, pdf-fil)
  Læs den her (grønlandsk, pdf-fil)
  Du kan finde Danmarks 4. periodiske rapport til FN's Børnekomite her (Departement for Familie og Sundheds hjemmeside)

 

 • Tværfagligt samarbejde om børn og familier:
  Dialogseminar den 16.-18. november 2004, rapport

  Af: Familiedirektoratet, Grønlands Hjemmestyre
  Læs rapporten her (Departement for Familie og Sundheds hjemmeside)

 

 • Ungdom og ligestilling:
  En undersøgelse af 10.klasse elevers opgaver i hjemmet og deres syn på ligestilling: Ligestillingsrådet i Grønland 2000.
  Læs den her (pdf-fil 144KB).
  Uani atuarneqarsinnaavoq (pdf-fil 143KB).


 • Ungdom og urbanitet i Grønland. Kompetancer, kreativitet og visioner - en analyse af unges fortolkning af byen
  Der er mange bud på, hvem og hvad der er væsentligt for en by, i Grønland eller andre steder i verden. I denne afhandling analyseres unges fortolkning af byen i Grønland, på baggrund af antropologisk feltarbejde (2006-2007) i landets næststørste by Sisimiut. Afhandlingens overordnede spørgsmål er: Hvad er det for en by, de unge er med til at skabe? Spørgsmålet belyses både med afsæt i aktionsforskning og en ”multi-sited” etnografisk feltforståelse.
  Ph.d af Jakub Christensen Medonos, institut for eskimologiu og Arktiske Studier, Københavns Universitet, 2006-2009.
  Læs resumeet her (dansk og engelsk)
  Læs artikler og cases her (dansk og engelsk)

 

 • Unges trivsel i Grønland 2004
  Af Tine Curtis m.fl.
  Inussuk - Arktisk forskningsjournal 1 - 2006.
  Rapporten beskriver unges livsbetingelser og trivsel i Grønland og en række risikofaktorer for mistrivsel, selvmordsadfærd og helbredsproblemer. Den handler endvidere om tidlige seksuelle erfaringer og oplevelse af seksuelle overgreb og om de faktorer, der kan beskytte de unge mod overgreb og følger af overgrebene.
  Læs her (pdf-fil 847 KB)

 

 • Paamiut Youth Voice
  Om trivsel, drømme og deltagelse.
  En sammenfatning af resultaterne fra Paamiut Youth Voice forskningsprojekt.
  Denne formidlingsartikel er udarbejdet af Laila Wattar og Sandrine Fanous som led i deres speciale afhandling ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, 2009.
  Læs her (pdf-fill 5,73 KB)

   

 • Young people's health in context; Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: International report from the 2001/2002 survey (WHO);
  Health Policy for Children and Adolescents, No.4 indeholder oplysninger fra 35 lande inkl. Grønland om: de unges livs/helbredsforhold relateret til deres adfærd / forklaringer om helbred og helbred relateret adfærd og diskussioner/inddragninger.
  Kopier af publikationer:
  publicationrequests@euro.who.int


Til top

Sidst opdateret : 08.12.2011

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl