GrønlandskDanskEnglish

Landsdækkende rådgivning

Det Centrale Kriseberedskab

Hvem kan henvende sig? Kommuner, som har brug for ekstra hjælp i forbindelse med en krise. Indtil der foreligger en model for det centrale kriseberedskab vurderer en arbejdsgruppe, de konkrete henvendelser fra kommunerne og udpeger evt. et rejsehold, som yder krisehjælp.
Kontakt: Departement for Sociale Anliggender, Karen J. Kristensen, telefon: 34 66 32, e-mail: karj@gh.gl  

 

Dronning Ingrids Hospital / SANA A1

En psykolog, der specifikt beskæftiger sig med børn og unge. Tlf.nr.: 34 40 00


 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings kontorer (PPR)

Her er ansat psykologer og specialundervisningskonsulenter der laver observation, undersøgelser og rådgivning vedr. enkelte børn primært i samarbejde med skolerne.

 • Nordgrønland: tlf.nr. 94 37 55
 • Maniitsoq & Østgrønland: tlf.nr. 34 69 36
 • Sydgrønland: tlf.nr. 64 21 51
 • Nuuk: tlf.nr. 34 69 46
 • Sisimiut: tlf.nr. 86 73 82

 

Qaqiffik

Alkoholbehandling, familiekurser og efterbehandling. Behandling efter Minnesota modellen:

 • Qaqiffik/Frederiksberg Centeret Nuuk, Sanavej 5, Box 1611, 3900 Nuuk
  Tlf.nr. 32 68 11
  qaqiffik@greennet.gl
 • Qaqiffik/Frederiksberg Centeret Ilulissat, Sermermiut B 159. agg. 21, Box 135, 3952 Ilulissat
  Tlf.nr. 94 22 60
  alkbeh@greennet.gl

 

Socialforvaltninger

De sociale myndigheder i de enkelte kommuner er forpligtet til at føre tilsyn med de forhold, børn og unge i kommunen lever under, og at støtte forældre med hensyn til børnenes opdragelse og pleje. De sociale myndigheder skal holde sig orienteret om de forhold, hvorunder børn og unge lever, således at de på det tidligst mulige tidspunkt kan iværksætte foranstaltninger for barnet eller den unge, hvor særlig støtte er påkrævet. Enhver, som bliver bekendt med forhold, der må antages at kunne give anledning til de sociale myndigheders indgriben, er forpligtet til at underrette de sociale myndigheder om dette. Se telefonnumrene under Rådgivning i kommunerne for hver enkelt kommune.


Til top

Sidst opdateret : 13.01.2010

Webmaster : MIPI

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl