GrønlandskDanskEnglish

Familiers levevilkår

MIPI - Videnscenter om Børn & Unge

Hans Egedesvej 3
Postboks 1290
3900 Nuuk

Mail: mipi@nanoq.gl
Tlf.: +299 34 69 40


Kommenteret statistik, 2004


MIPI - Videnscenter om Børn og Unge har udarbejdet Familiers Levevilkår 2004 som en konsulentopgave for Familiedirektoratet. Opgaven har bestået i at skabe overblik over og belyse grønlandske familiers levevilkår i dag, primært ud fra en opsamling af den eksisterende viden og statistik. Familiers Levevilkår 2004 er udgivet i anledning af Familie-10-året.

Læs Familiers levevilkår 2004 (pdf-fil 776 KB)


Til top

Sidst opdateret : 09.04.2010

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl