GrønlandskDanskEnglish

Pjece om Børns Levestandard i Grønland

Pjece

Pjece

 

Pjece baseret på

Rapportserien Børns Levestandard i Grønland

del 1, 2 og 3 


MIPI - Videnscenter om Børn & Unge

Hans Egedesvej 3
Postboks 1290
3900 Nuuk

Mail: mipi@nanoq.gl
Tlf.: +299 34 69 40


Projektansvarlig: Nina Banerjee Redaktion: Louise Mortensen MIPI - Videnscenter om Børn og Unge

Rapportserien Børns Levestandard i Grønland udkommer nu som pjece. Denne pjece er en formidling af rapportseriens vigtigste konklusioner og anbefalinger. Den er i gang med at blive distribueret gratis til relevante offentlige instanser, uddannelsesinstitutioner, skoler, sygehuse, bygdebestyrelsesmedlemmer, kommunalbestyrelsesmedlemmer, landstingspolitikere og de fonde der har bevilliget midler til rapportserien.

MIPI og tre eksterne forskere antropologi Sissel L. Nielsen, ph.d.-studerende i folkesundhedsvidenskab Christina W. Schnohr og jurist Steen Wulff lavede i 2006 en række undersøgelser om fattigdom blandt grønlandske børn. Undersøgelsen er delvist foretaget igennem interviews med børn og deres forældre, om hvilken betydning familiens økonomi har for børnenes levestandard. Interviewpersonerne stammer fra hovedstaden, to by og to bygder. En anden del af undersøgelsen var en analyse af hvor mange børn i Grønland, der lever i fattigdom på baggrund af indkomstopgørelser for husstande med børn. En tredje del af undersøgelsen var en sammenligning af undersøgelsens resultater med børns rettigheder i henhold til FN’s Børnekonvention.

Pjecen fylder 23 sider, og udgives både på grønlandsk og dansk. Pjecen kan ligeledes rekvireres på henvendelse til loly@gh.gl.

Se pjecen her (pdf-fil )

 


Til top

Sidst opdateret : 19.01.2016

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl